حل تعارضات حقوقی زنان در خانواده در بستر اصل تحکیم

دوره 27، شماره 76، خرداد 1401، صفحه 145-168

10.30497/flj.2022.242577.1769

زهرا ال اسحق خوئینی؛ علیرضا باریکلو


رهیافتی فقهی بر چیستی حکم تربیت جنسی بر اساس ادلة عام و خاص تربیت

دوره 25، شماره 73، آبان 1399، صفحه 152-127

10.30497/flj.2020.239170.1573

سید مصطفی فرع شیرازی؛ عبدالکریم عبداللهی نژاد؛ سید محمود سعیدی رضوانی؛ علیرضا عابدی سرآسیا


چالش‌های فقهی – حقوقی سقط درمانی در پرتو قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1402

10.30497/flj.2023.244347.1900

الهه طاهربخت؛ مریم السادات محقق داماد


دادگاه خانواده در نظام قضایی ایران

دوره 13، شماره 48، شهریور 1387، صفحه 106-120

10.30497/flj.2008.67996

فتح‌الله یاوری


جهاد زن با رویکردی بر جهاد اقتصادی

دوره 18، شماره 59، دی 1392، صفحه 121-146

10.30497/flj.2013.59321

زهره نیکفرجام


بررسی فقهی- حقوقی ثبت نکردن ازدواج در دفاتر اسناد رسمی

دوره 23، شماره 69، آذر 1397، صفحه 121-143

10.30497/flj.2018.71500

ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی؛ فرزانه اسکندری


تأملی فقهی بر حکم عدم اشتراط اذن شوهر در حجه ‏الاسلام

دوره 25، شماره 72، فروردین 1399، صفحه 121-144

10.30497/flj.2020.238723.1543

محمدرضا کیخا؛ حمید موذنی بیستگانی؛ مرضیه قاسمی بیستگانی


اسقاط جنین از دیدگاه فقهای عامه و امامیه

دوره 15، شماره 52، شهریور 1389، صفحه 131-150

10.30497/flj.2010.39997

عبدالجبار زرگوش نسب؛ طاهر علی‌محمدی


پدیدارشناسی فقهی اعتداد و انتساب در "شبهه"

دوره 14، شماره 51، اسفند 1388، صفحه 131-151

10.30497/flj.2010.40004

کبری پورعبدالله؛ آیت‌الله عباسعلی عمید زنجانی


اثر جنون در انحلال نکاح

دوره 14، شماره 50، شهریور 1388، صفحه 131-148

10.30497/flj.2009.40011

سعید ابراهیمی؛ محسن اسماعیلی


تزاحم اصل قوامیت و قواعد لاضرر و لاحرج در اعمال حق طلاق زوج

دوره 26، شماره 74، اردیبهشت 1400، صفحه 138-117

10.30497/flj.2020.236146.1515

رکسانا بوعذار؛ کبری پورعبدالله


بررسی فقهی مواد 1121 تا 1128 قانون مدنی

دوره 17، شماره 57، مهر 1391، صفحه 139-158

10.30497/flj.2012.39743

مریم ابن تراب


نکاح‌ فضولی ‌صغیرین‌ و آثار و احکام ‌مترتب برآن‌ از منظر فقهای ‌امامیه

دوره 17، شماره 56، فروردین 1391، صفحه 143-161

10.30497/flj.2012.39430

علیمه جمال زاده؛ سیدابوالقاسم نقیبی


آثار فقهی حقوقی رجوع از لعان در نفی ولد

دوره 19، شماره 61، دی 1393، صفحه 143-154

10.30497/flj.2014.49262

ملیحه سادات حسینی بهارانچی؛ محمد صالحی مازندرانی