بررسی حق کودک بر هویت در اسلام و اسناد بین ‏المللی

نویسنده

دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مذاهب اسلامی

چکیده

حق بر هویت یا حق دانستن کودک از جمله حقوقی است که در کنوانسیون حقوق کودک به آن اشاره شده و مصادیقی برای آن برشمرده شده است. این کنوانسیون همچنین راهکارهایی را در جهت حفظ حق هویت ارائه داده است؛ امابا بررسی قوانین کشورهای مختلف، می‌توان دریافت که بسیاری از کشورها با این‌که به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته‌اند، چندان به حق کودک بر هویت توجه ندارند. به نظر می‌رسد که نارسایی در قوانین همین کشورها سبب شده است که چنین حقی برای کودک در کنوانسیون فرض شود. حال آیا مسأله هویت می‌تواند به عنوان حق برای کودکان مطرح شود یا آن‌که بستر نادرست قوانین هدایت‌کننده جوامع غربی از جمله قانونی شمردن روابط آزاد جنسی، تولد ناشناس و رازداری در اهدای گامت و جنین باعث شناسایی این حق شده است. به نظر نگارنده، قوانین اسلامی با توجه به نسب و حرمت زنا مانع از گم شدن هویت کودک و در نتیجه شناسایی این حق برای حفظ منافع کودک می‌شود و در نتیجه نیازی به طرح حق هویت اصالتاً ندارد؛ در حالی که اسناد غربی، آن را مطرح می‌کنند، اما بدان پایبند نمی‌مانند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Study on the Rights of Children Relating Identity in Islam and International Documents

نویسنده [English]

  • Mohaddeseh Moeinifar