تعداد دوره‌ها 17
تعداد شماره‌ها 34
تعداد مقالات 290
تعداد نویسندگان 397
تعداد مشاهده مقاله 388,459
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 312,295
نسبت مشاهده بر مقاله 1339.51
نسبت دریافت فایل بر مقاله 1076.88
تعداد مقالات ارسال شده 955
تعداد مقالات رد شده 642
تعداد مقالات پذیرفته شده 192
درصد پذیرش 20
زمان پذیرش (روز) 220
تعداد پایگاه های نمایه شده 12
تعداد داوران 164

دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده یک نشریه علمی است که از سوی دانشگاه امام صادق(ع) ـ پردیس خواهران ـ به عنوان دانشگاه اسلامی مرجع در ایران منتشر می شود. هدف این دوفصلنامه که با همکاری انجمن علمی فقه و حقوق خانواده ایران و انجمن علمی حقوق پزشکی ایران منتشر می‌شود، انتشار مقالات پژوهشی، کاربردی و ترویجی در حوزه پژوهش‌های مسأله محور، مقایسه‌ای، میان رشته‌ای در گستره فقه و حقوق خانواده و در پاسخ گویی به شبهات، چالش‌ها و نیازهای موجود در این گستره؛ می باشد

کسب رتبه الف دوفصلنامه علمی فقه و حقوق خانواده در ارزیابی سال 1401 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • پردازش، داوری و انتشار مقاله در این دوفصلنامه علمی فقه و حقوق خانواده رایگان است.
  •  این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار(COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می کند.
  • دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده مطابق با آیین نامه مصوب سال 1398، مقالات پژوهشی و ترویجی و کاربردی را منتشر می نماید.

  • مقالات دوفصلنامه علمی فقه و حقوق خانواده به منظور جلوگیری از سرقت ادبی و دریافت میزان مشابهت به سامانه مشابهت یاب "سمیم نور" عرضه می شود. حق ارزیابی موارد سرقت علمی برای نشریه محفوظ است و بدون هیچ تساهل و چشم‎ پوشی با آن برخورد قانونی می ‌شود.
شماره جاری: دوره 28، شماره 79، مهر 1402 

تأثیر تحول ساختار قدرت در خانواده بر حقوق زوجه

صفحه 53-81

10.30497/flj.2021.240579.1642

فرزانه شفیع زاده؛ کبری پورعبدالله؛ مریم السادات محقق داماد


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی دبیر اجرایی
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها