نقدی بر ماده 1130 قانون مدنی و ارائه راهکارهای اجرایی آن

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسنده

مدیر گروه حقوق خانواده در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق ع و مستشار اداره کل تدوین لوایح قوه قضائیه.

چکیده

مطابق  ماده 1130 قانون مدنی، زوجه می‌تواند در مواردی که ادامه زندگی زناشویی، وی را در وضعیت عسروحرج قرار می‌دهد، با مراجعه به حاکم و اثبات حالت عسروحرج، درخواست طلاق نماید. از ویژگی‌های مثبت این ماده نسبت به مواد دیگری که به زن حق درخواست طلاق می‌دهد، عام بودن آن است که به موجب آن زن می‌تواند بدون توجه به مبنای عسروحرج، با اثبات علت موجد سختی و تنگی، خود را از علقه زوجیت رها سازد. اما عدم توجه به مبنای عسروحرج موجب شده است که این ویژگی مثبت، منتج به سلیقه‌ای شدن کاربرد آن در محاکم خانواده گردد. نگارنده معتقد است تلاش برای ایجاد و توسعه رویه قضایی صحیح در اجرای این ماده، آموزش مفاهیم، مبانی و روش تشخیص عسروحرج به قضات و همچنین الزام قانونی به حضور قضات زن در دادگاه‌های خانواده، می‌تواند تا حدی موجب رفع مشکلات اجرایی این ماده گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Criticism on Article 1130 of Civil Law and Proposing a Motion

نویسنده [English]

  • Leila Saadaat Asadi
Assistant Professor of Imam Sadeq University
چکیده [English]

According to Article 1130 of Civil Law, when the continuation of married life is difficult due to different kinds of abuse, the spouse can ask for a divorce by referring to the court of law. Comparing to other articles, one of the advantages of this article is that the wife, regardless of the kind of abuse, can get the marriage dissolved by proving the hardship she goes through. On the other hand as there is no specific procedure for each kind of abuse, it has been misused by the judges. The writer believes by teaching the concept and the way of distinguishing the kind of abuse and having women jurist in the family court of law can help the correct way of implementing Article 1130.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Divorce
  • Abuse
  • procedure of rule
  • marriage contract provisions

عنوان مقاله [العربیة]

نقد علی المادة 1130 من القانون المدنی و تقدیم طرق تنفیذیة لها

چکیده [العربیة]

حسب المادة 1130 من القانون المدنی تستطیع الزوجة متی ما تجعلها مواصلة الحیاة الزوجیة فی حالة العسر و الحرج أن تطالب بالطلاق من خلال المراجعة الی الحاکم و إثبات حالة العسر و الحرج. من المیزات الإیجابیة لهذه المادة قیاساً الی المواد الأخری التی تعطی المرأة حق المطالبة بالطلاق هی شمولیتها؛ حیث تستطیع المرأة بغض النظرعن أصل العسر و الحرج أن تخلّص نفسها من العلقة الزوجیة من خلال اثبات سبب العناء و الضیق، لکن عدم العنایة بأصل العسر و الحرج قد أدّی الی أن تصبح هذه المیزة الإیجابیة سبباً لتوظیف هذه المادة فی محاکم الأسرة حسب الأذواق؛ فلهذا نحن نعتقد أن السعی وراء أسلوب قضائی صحیح فی تنفیذ هذه المادة و تعلیم القضاة مفاهیم العسر و الحرج و أصوله و طریقة تمییزه، و أیضاً الإلزام القانونی بحضور النساء من القضاة فی محاکم الأسرة کل ذلک یستطیع أن یرفع المشاکل التنفیذیة لهذه المادة الی حد ما.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • الطلاق
  • العسر و الحرج
  • الأسلوب القضائی
  • شرط ضمن العقد