دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی - پژوهشی

امکان سنجی مطالبه ضرر ناشی از تفویت موقعیت بهره مندی از نفقه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1401

10.30497/flj.2022.243763.1852

محمد بهمند فیروز؛ مریم السادات محقق داماد


تاثیر روان شناختی ساختار خانواده و مشارکت پذیری اعضای خانواده در حل تعارض ولایت و حضانت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1402

10.30497/flj.2023.243959.1866

کبری پورعبدالله


رویکرد فقهی-حقوقی به شرط تمکن زوجه از رابطه جنسی در تحقق احصان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1402

10.30497/flj.2023.244747.1928

علی محمدیان؛ بتول سلحشور؛ لیلا مهرابی راد


وحدت ملاک فقهی، حقوقی و اخلاقی بین معدوم‌کردن جنین فریز شده به‌عنوان قسمی از جنین‌های آزمایشگاهی با سقط‌جنین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1402

10.30497/flj.2023.243569.1836

نسیبه هاشمی نژاد؛ فائزه عظیم زاده اردبیلی؛ مریم السادات محقق داماد


شناسایی ماهیت حقوقی شیربها با تاکید بر رویه قضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1402

10.30497/flj.2023.245002.1939

رضا دریایی؛ فیروز سکوتی


چالش‌های فقهی – حقوقی سقط درمانی در پرتو قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1402

10.30497/flj.2023.244347.1900

الهه طاهربخت؛ مریم السادات محقق داماد


تحلیل حقوقی طرح حق‌الثبت بر مهریه های بالای 14 سکه طلا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1402

10.30497/flj.2023.244356.1901

مریم خانزاده پور؛ عباس کریمی


اصول و قواعد فقهی حاکم بر سبک زندگی زنان کارمند بر اساس فقه تربیتی امامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1401

10.30497/flj.2023.243698.1841

مریم اسماعیلی پرزان؛ فاطمه فلاح تفتی


رویکرد رویه قضایی به مساله نشوز در مرحله رسیدگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1402

10.30497/flj.2023.245099.1944

سمیرا بیکدلو؛ رقیه سادات مومن؛ لیلا سادات اسدی


سوء استفاده از حقوق خانوادگی در روابط زوجین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1402

10.30497/flj.2023.245208.1946

شاهین رضایی؛ عباس کریمی؛ ابراهیم تقی زاده؛ رامین پورسعید


امکان‌سنجی مهندسی نظام حقوقی با رویکرد حقوق خصوصی و آثار آن مبتنی بر نقش خانواده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1402

10.30497/flj.2024.245452.1958

محمد طاهری؛ عباس کریمی؛ بختیار عباسلو


بررسی صحت مهریه ی نامتعارف و چالشِ به ارث رسیدن حق مطالبه‌ی آن.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1402

10.30497/flj.2024.245717.1982

محمد رضا حمیدی؛ زهره حاجیان فروشانی


امکان‌سنجی ازدواج دوقلوهای به‌هم‌چسبیده (با نگاه تطبیقی به فقه مذاهب اسلامی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1402

10.30497/flj.2024.245607.1977

رضا دریائی؛ فرشید خسروی


اثر تطبیق جنسیت در بقاء یا انحلال قراردادهای اشخاص

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1402

10.30497/flj.2024.245126.1945

عباس کریمی؛ مهدی بابایی


علمی- ترویجی

نفقه حمل و چالش های ناشی از انفاق به حامل پس از مفارقت از زوج در نظام حقوقی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1402

10.30497/flj.2024.244380.1905

صدیقه مهدوی کنی؛ زهرا السادات نجم آبادی


اعتبار یا عدم اعتبار مخالفت زوج با اشتغال زوجه با وجود قبول شرط اشتغال زوجه ضمن عقد نکاح

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1400

10.30497/flj.2021.240815.1657

جواد سرخوش؛ فاطمه طایفی؛ فاطمه محمدی


علمی - پژوهشی

مسئولیت کیفری جنایات ضمن روابط زناشویی و نقش رضایت زوجه در رفع آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1402

10.30497/flj.2024.245511.1964

سید علی اصغر یعقوبی؛ عاطفه عباسی کلیمانی


بازخوانش اعتبار و تضمین شرط عدم ازدواج مجدد در فقه، حقوق و روانشناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1402

10.30497/flj.2024.244922.1933

مهدی ملائی


علمی- ترویجی

مصداق شناسی خشونت جنسی علیه زوجه از منظر فقه امامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1403

10.30497/flj.2024.242812.1780

زهرا السادات نجم آبادی؛ کبری پورعبدالله؛ سیده مائده تقوی؛ ریحانه جهانی


علمی - پژوهشی

بررسی اطلاق و تقییدحکم نکاح در آیات و روایات مذاهب اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1403

10.30497/flj.2024.245684.1980

زهرا لامع؛ امیر رضا دهقانی نیا