تحول حقوق خانواده در پرتو اندیشه امام خمینی(رحمه الله علیه)؛ مقدمه ای بر منطقه ای سازی حقوق خانواده اسلامی

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه شهید مطهری

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خانواده دانشگاه امام صادق ع (نویسنده مسؤول)

چکیده

امام خمینی از صدور انقلاب اسلامی به معنای مطرح کردن باور‌ها و ارزش‌های اسلامی در سطح جهانی سخن گفته است. نویسنده مقاله حاضر معتقد است بر اساس این نظریه امام، نظام حقوق خانواده اسلامی قابل ارائه به جهانیان است؛ لکن برای تحقق این امر، نخست باید به کمک فقه پویا و نگرش و اندیشه امام خمینی، نواقص قانونی را از نظام حقوق خانواده اسلامی زدود و با تدوین منشور حقوق خانواده، آن را روزآمد کرد؛ سپس با تشکیل سازمانی منطقه‌ای، تفاهم و همسویی حقوقی میان کشور‌های اسلامی به وجود آورد و اقدام به صدور سند منطقه‌ای کرد و سرانجام در تعاملی سازنده با جامعه جهانی، الگویی بین‌المللی ارائه داد. راهبردهای امام خمینی برای تحقق این امر، از دیدگاه نویسنده، ارائه دکترین حقوقی، توجه به مقتضیات زمان و مکان و استفاده از ظرفیت فقه پویا در پاسخ‌گویی به نیازهای نو‌ظهور است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Change in family law in the Light of Imam Khomeini(ra); An Introduction to the presentation of Islamic Family Law in the region

نویسندگان [English]

  • Masomeh Mazaheri 1
  • Atefeh Aghajani 2
چکیده [English]

Imam Khomeini(ra) has spoken about the exportation of the Islamic revolution in the form of spreading Islamic beliefs and values throughout the world. The author of the present article believes that according to Imam Khomeini's doctrine, the Islamic family law system can be presented to the world. However, to accomplish this, we have to first remove the legal deficiencies of the Islamic family law system and update it by drafting a family Bill of Rights by getting help from the dynamic jurisprudence thoughts and views of Imam Khomeini; then, to create legal understanding and common grounds among Muslim countries by issuing a regional document and forming a regional organization and inevitably, through constructive interaction with the international community, present an international model. From the viewpoint of the author Imam Khomeini's strategies for accomplishing this goal is to provide a legal doctrine, considering the circumstances of time and place and utilizing the capacities of dynamic jurisprudence in responding to emerging needs.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Khomeini
  • Export of the Islamic Revolution
  • family law
  • globalization
  • Regionalism
  • Dynamic Jurisprudence
  • Legal Doctrine
  • Requirements of time and place