جرایم رایانه‌ای علیه اخلاق و عفت در حریم خانواده به ویژه جرم قوادی و هرزه‌نگاری

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناس ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج

2 دکتری فقه و حقوق اسلامی، استادیار دانشگاه تربیت معلم

چکیده

تأثیر جرایم رایانه‌ای علیه عفت و اخلاق در حریم خانواده، شناخت مشکلات قانونی مربوط به آن و ارائه راه‌کار برای حل آن‌ها از ضرورت‌های پژوهشی در عرصه فقه و حقوق خانواده است. حوزه‌هایی که جرایم علیه عفت و اخلاق در آن رخ می‌دهد، عبارتند از: تهیه، انتشار و تجارت صور قبیحه، توهین و افترا و نشر اکاذیب رایانهای، دعوت افراد به انجام اقدامات مجرمانه و خلاف اخلاق در فضای مجازی، قوادی، پورنوگرافی یا هرزه‌نگاری، اشاعه فحشا و منکرات، آموزش ارتکاب جرم و روابط نامشروع. مهمترین این جرایم، قوادی و پورنوگرافی است؛ زیرا سایر جرایم یاد شده، در واقع زیر مجموعه این دو جرم قرار می‌گیرند. نظر به اهمیت جرایم مذکور، مقاله حاضر دو جرم قوادی و پورنوگرافی را به‌طور خاص مورد بررسی قرار می‌دهد و با تمسک به قواعد مختلف فقهی، حرمت این جرایم را ثابت می‌کند و در نتیجه بر ضرورت این موارد تأکید می‌نماید: تعمق بیشتر در مفاد قانونی که از گذشته تاکنون برای این جرایم وضع شده است و رفع ناهماهنگی آن‌ها، تناسب مجازات این جرایم با گستره جرم، تشدید مجازات مجرمانی که مستقیماً کودکان و نوجوانان را هدف قرار می‌دهند به منظور دفاع از حقوق کودکان و نوجوانان، و قانونمندتر کردن استفاده از رایانه و اینترنت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Cybercrime against Family Morality and Decency

نویسندگان [English]

 • Z Qodsi 1
 • A Mojtahed Soleimani 2
چکیده [English]

The effect of computer crime against family decency and morality, the identification of related legal problems and the formulation of solutions for such problems constitute a major research focus in the jurisdiction of family law and jurisprudence. The areas in which cybercrime against family sanctity and decency are committed include: the preparation, distribution and the trading of obscene pictures; insult and slander; publication of distorted news; defamation; internet fraud; incitement to criminal and immoral acts in violation of morality in cyberspace; procurement of women for prostitution; pornography; dissemination of fornication and indecent acts; and incitement to crime and illicit relationships. The most significant of these crimes are procurement of women for prostitution and pornography, because the other crimes mentioned above fall under the subset of these two crimes. Owing to the significance of these crimes, the present paper examines two crimes, namely procurement of women for prostitution and pornography, and by adhering to the rules of jurisprudence proves their legal prohibition.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Crime
 • computer
 • Internet
 • procurement of women for prostitution
 • Pornography
 • decency/modesty
 • Morality

عنوان مقاله [العربیة]

الجرائم السایبریة ضد الأخلاق و الحشمة فی حریم الأسرة

چکیده [العربیة]

یتناول هذا المقال أثر الجرائم السایبریة على الحشمة و الأخلاق فی حریم الأسرة و تحدید المشاکل القانونیة المتعلقة بها، و تقدیم الآلیات الکفیلة بمعالجتها باعتبارها من ضرورات البحث فی مجال الفقه و حقوق الأسرة. و المجالات التی تشمل الجریمة المناهضة للعفة و الأخلاق هی: إعداد و نشر وتجارة الصور الإباحیة و الإساءة و الافتراء و بث الأکاذیب السایبریة و حث الاشخاص على القیام بأعمال إجرامیة هی البورنوغرافیا و ترویج الفاحشة و المنکر و التدریب على ارتکاب الجریمة و العلاقات غیر الشرعیة،و أهم هذه الجرائم هی البورغرافیا و القوادة،لأن سائر الجرائم تقع ضمن مجموعة هاتین الجریمتین.
و نظراً إلى أهمیة الجرائم المذکورة، فإن هذا المقال یتناول جریمتی القواده و البورنوغرافیا بشکل خاص و یثبت حرمة هذه الجرائم فی ضوء الاستدلال و الاستشهاد بالقواعد الفقهیة المختلفة و یؤکد بالتالی على ضرورة الحالات التالیة :المزید من التعمق فی النصوص القانونیة الموضوعة لهذه الجرائم منذ السابق و لحد الآن، وإزالة عدم التنسیق السائد بهذا الخصوص، و تناسب عقوبة هذه الجرائم مع نطاق انتشارها و تکثیف عقوبة المجرمین الذین یستهدفون بشکل مباشر الأطفال و الأحداث و کذلک الدفاع عن حقوق الأطفال و الأحداث و وضع تشریعات فی مجال استخدام الکمیوتر و الانترنت.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

 • الجریمة
 • الکمبیوتر
 • الانترنت
 • القواده
 • البورنوغرافیا
 • الحشمة
 • الأخلاق