وضعیت فقهی حقوقی تعیین اعضای بدن به عنوان مهریه

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسنده

استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر، ایران

چکیده

مهریه به عنوان یک الزام قانونی در نکاح‏، یکی از مسائلی است که تعیین تکلیف نوع و مقدار آن از سوی زوجین و خانواده‏‏ های آن ها از اهمیت بسزایی برخوردار است در برخی از موارد مهریه ‏‏های نامتعارفی از سوی زوجین تعیین می ‏شود؛ که یکی از مصادیق آن‏، تعیین عضوی از اعضای بدن زوج به عنوان مهریه است. ‏سؤال اساسی که در این پژوهش قابل طرح است این است که وضعیت فقهی حقوقی تعیین عضوی از اعضای بدن به عنوان مهریه چیست؟ در این خصوص نظرات مختلفی وجود دارد؛ برخی آن را مطلقاً باطل می‏ دانند و برخی دیگر در موارد محدود آن را صحیح می‏ دانند. مقاله حاضر با رویکرد فقهی حقوقی‏، در صدد اثبات این موضوع است که اگرچه به طور کلی تعیین اعضای بدن به عنوان مهریه صحیح نیست‏، ولی در مواردی که فایده ‏ای عقلایی بر آن مترتب باشد‏، مثلاً در مواردی که زوجه از مشکل کلیوی برخوردار بوده و نیازمند به پیوند کلیه است و جدا کردن آن عضو ضرر غیرمتعارفی را برای زوج به دنبال نداشته باشد‏، قرارداد مذکور صحیح و معتبر است. در غیر این صورت مهریه مذکور به علت حرمت اضرار به نفس و عدم قابلیت تسلیم و نامشروع بودن باطل و بلااثر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Legal-Jurisprudential Status Concerning the Allot of Parts of the Body as a Dowry

نویسنده [English]

  • javad niknejad
Assistant professor, Islamic Azad University, Ghaemshar branch, Ghaemshar, Iran
چکیده [English]

As a legal requirement of marriage, designating type of a dowry and its amount is one of those issues that is of vital importance for couples and their families; although the most common dowry is designated in the form of coins, cash amd so on, in which there is no doubt of its authenticity. However, in some cases unconventional dowries are alotted by couples; one of its examples is designating parts of the couple’s body as the dowry. The basic question that is posed in this research is: what is thelegal-jurisprudential position concerning alloting parts of the body as a dowry? There are different opinions in this regard; some consider it to be absolutely wrong and others consider it to be valid albeit in limited cases. Taking into consideration a legal-jurisprudential approach, as a general rule, this present paper seeks to prove that alloting the parts of the body as a dowry is not correct, however, in cases where rational benefits are associated; for example, in cases where the wife has kidney problems and is in need of a kidney transplant and the separation of that part not have any harm for the husband, the above contract is correct and valid. Otherwise, the aforesaid dowry, due to dignity of self-harm, the inability to surrender as an illegitimate case, will be null and void.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dowry
  • Property
  • body part
  • rational benefit
  • Loss