معیار نفقه زوجه

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 استادیار گروه الهیات- فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه بوعلی سینا

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

بی‌تردید بخشی از دوام و سلامت نهاد خانواده  در گرو تقسیم کار و تفویض مسؤولیت است. بر اساس احکام شرعی و قوانین موضوعه، مسؤولیت تأمین هزینه‌های زندگی اعضای خانواده از جمله زوجه، به عهده‌ زوج است. در مورد کمیت و کیفیت اقلام نفقه‌ واجب دیدگاه‏های متفاوتی در میان صاحبنظران وجود دارد. علت این اختلاف، مبهم بودن ضابطه‌ تعیین مقدار نفقه است. سؤال اساسی این است که معیار تعیین مقدار نفقه زوجه چیست؟ برخی نیاز زن به حسب زمان و مکان را معیار تعیین نفقه دانسته‌اند. مشهور فقهای امامیه، شأن زن را معیار قرار داده‌اند؛ آنان عقیده دارند در تعیین نفقه‌ زن، باید شأن خانوادگی او را در نظر گرفت؛ هرچند فراتر از نیاز وی یا توان مالی زوج باشد. گروهی از فقهای شیعه و سنی بر این باورند که لازم است شأن زوج و زوجه باهم معیار تعیین نفقه قرار بگیرد. نگارندگان در این مقاله پس از بررسی و تحلیل آرای مختلف و دلایل هر یک  به این نتیجه رسیده‌اند که می‌توان شأن زوج را معیار قرار داد و بر اساس آن به تأمین هزینه‌های همسر حکم کرد؛ هرچند فراتر از حد شأن او باشد. این نظریه می‌تواند در رسیدگی به دعاوی خانوادگی و حل و فصل اختلاف زوجین اثرگذار  باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Criterion for a Wife’s Money for Living Expenses

چکیده [English]

Undoubtedly, a part of a family’s health and endurance depends on family members' sharing work and responsibilities. Based on religious decrees and established laws, the husband is responsible for supporting the family, including the wife’s. However, there are different views among experts about the quantity and quality of items of obligatory alimony. The reason for this disagreement. The cause of these discrepancy is the uncertainty of the criteria that determines the amount of the. The main question is: "What is the criterion for determining the amount of money for living expenses for the wife?" Some consider it to be the wife's needs based on situation (time and place) as the determining factor of the. Most Shi'ite jurists have considered the social status of the wife as the determining criterion. They believe that the social status of the wife's family must be taken into account even though it might be beyond the wife's current needs or beyond what the husband can afford. Some Shi'ite and Sunni jurists hold the view that the amount and quality of money for living expenses must be set on the basis of the social status of both the husband and the wife. Having examined these different viewpoints and reasons behind them, the present authors have come to the conclusion that the social and financial status of the husband can be considered as the criterion for determining the amount and quality of wife's costs of living, even if it is beyond her status. This view can be effective in dealing with and resolving family disputes. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Money for living expenses
  • Status
  • custom
  • legitimate amount
  • obedience