موضوعات = حقوق اطفال
نفقه حمل و چالش های ناشی از انفاق به حامل پس از مفارقت از زوج در نظام حقوقی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1402

10.30497/flj.2024.244380.1905

صدیقه مهدوی کنی؛ زهرا السادات نجم آبادی


سقط جنین ناشی از تجاوز به عنف

دوره 23، شماره 68، تیر 1397، صفحه 31-46

10.30497/flj.2018.68882

عاطفه عباسی کلیمانی


بررسی سن کودک و آثار حقوقی آن از منظر اسناد بین المللی

دوره 20، شماره 63، اسفند 1394، صفحه 23-41

10.30497/flj.2016.56648

مهدی عباسی سرمدی؛ عهدیه زنگی اهرمی


اصل مصلحت در اولویت حضانت

دوره 19، شماره 61، دی 1393، صفحه 5-17

10.30497/flj.2014.49260

زهره کاظمی


قرار دستور موقت در دعوای حضانت

دوره 19، شماره 60، تیر 1393، صفحه 105-122

10.30497/flj.2014.59314

خدیجه مرادی؛ نادر مرادی


سازوکارهای حمایت از حقوق کودک در برابر مجازات و تنبیه از نظر فقه و حقوق

دوره 18، شماره 58، شهریور 1392، صفحه 81-106

10.30497/flj.2013.59313

مرتضی طبیبی جبلی؛ آزاده علیان نجف آبادی؛ مسعود راعی دهقی


حق و منسب بودن حضانت و آثار حقوقی آن

دوره 18، شماره 58، شهریور 1392، صفحه 131-155

10.30497/flj.2013.40820

کبری پورعبدالله


نکاح‌ فضولی ‌صغیرین‌ و آثار و احکام ‌مترتب برآن‌ از منظر فقهای ‌امامیه

دوره 17، شماره 56، فروردین 1391، صفحه 143-161

10.30497/flj.2012.39430

علیمه جمال زاده؛ سیدابوالقاسم نقیبی


بررسی تأثیر اراده در حضانت

دوره 16، شماره 55، اسفند 1390، صفحه 70-90

10.30497/flj.2012.39434

نیوشا مصلی نژاد


حقوق خانوادگی کودکان خارج از نکاح با مطالعه تطبیقی

دوره 16، شماره 55، اسفند 1390، صفحه 91-113

10.30497/flj.2012.39435

فائزه عظیم زاده اردبیلی؛ فائزه طوقانی پور


نسب طفل شبیه سازی شده در نظام حقوقی اسلام

دوره 15، شماره 52، شهریور 1389، صفحه 109-130

10.30497/flj.2010.39996

محدثه معینی فر؛ فریبا حاجی علی


اسقاط جنین از دیدگاه فقهای عامه و امامیه

دوره 15، شماره 52، شهریور 1389، صفحه 131-150

10.30497/flj.2010.39997

عبدالجبار زرگوش نسب؛ طاهر علی‌محمدی


حق کودک بر بودن با والدین و خویشاوندان

دوره 14، شماره 51، اسفند 1388، صفحه 5-31

10.30497/flj.2010.39998

لیلا سادات اسدی