ساز وکارهای حمایت از حق کودک بر آموزش در فقه امامیه، اسناد حقوق بشر و قانون اساسی

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

2 استادیار دانشگاه آزاد نجف آباد

چکیده

توجه به حقوق کودک به‌ طور عام و حمایت از حق او بر آموزش به‌ طور خاص، از اموری است که طی چند سال گذشته از جهت مباحث حقوق بشری و اسناد بین‌المللی و نیز قوانین داخلی، اهمیت خاصی پیدا کرده است. از طرف دیگر، شریعت اسلامی هم ‌نگاه ویژه‌ای به کودک و حق او بر آموزش دارد. این مقاله بر آن است که سازوکارهای حمایت از حق کودک بر آموزش را در فقه امامیه و اسناد حقوقی بررسی کند. برخی از مهمترین سازوکارهای فقهی در قالب حمایت اقتصادی، حمایت‌های روحی و حمایت‌های معنوی تعریف شده است. از نظر حقوقی الزام ‌های مختلفی بر دولت‌ها در قالب اسناد حقوق بشری و نیز تصویب قوانین مختلف داخلی شناخته شده است. رویکرد تطبیقی که نویسنده مقاله در پیش گرفته است، ثابت می ‌کند که حمایت از حق بر آموزش، در فقه امامیه به دلیل برخورداری از ضمانت اجرای داخلی و بین‌المللی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. این حق با توجه به مقدمات آن، از دوران انعقاد نطفه و حتی قبل از آن شروع می‌شود و بدین مناسبت وظایف مختلفی به‌ طور خاص بر عهده والدین قرار می‌ گیرد. همچنین دایره حق بر آموزش در فقه امامیه گسترده‌تر از آن است که در اسناد حقوق بشری مطرح شده است

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

for Supporting Children’s Right to Education in Imamiya Fiqh, Human Rights Instruments, and the Constitution

نویسنده [English]

  • Masood Raei Dehaghi 2
چکیده [English]

Supporting children's rights in general and supporting their right to education in particular have gained special importance in the discussions on human rights, international instruments, and domestic laws in the recent years. On the other hand, the Islamic Sharia pays a special attention to children and their right to education. The present paper aims at analyzing the mechanisms for supporting children’s right to education in Imamiya Fiqh (Shi'i jurisprudence) and legal instruments. Some of the most important Jurisprudential mechanisms have been defined in terms of economic, spiritual, and intellectual support. From a legal perspective, different obligations have been imposed on governments through human rights instruments and various domestic laws. Using a comparative approach, the author confirms that supporting the right to education has a special place in Imamiya Fiqh since it is domestically and internationaly guaranteed. Based on the premises, this right begins at the moment of conception or even before. Therefore, there are specific duties incumbent upon parents. Moreover, the right to education has a broader scope in Imamiya Fiqh than it has in human rights instruments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Children’s rights
  • Right to Education
  • Child Support
  • International Instruments
  • Government
  • Jurisprudence