بررسی سن کودک و آثار حقوقی آن از منظر اسناد بین المللی

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق بین الملل دانشگاه خوارزمی

2 دانش‏آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین‏ الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

ماده یک کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1989، 18 سالگی را مرز میان کودکی و بزرگسالی می‌‌داند. در عین حال به کشورهای عضو اجازه می دهد سن کمتری را در تعریف کودک اعمال کنند. استثناهایی نیز در برخی از مواد، نظیر ماده 37 در خصوص مسؤولیت کیفری وجود دارد که مجازات اعدام و حبس ابد بدون امکان آزادی را در مورد اشخاص کمتر از 18 سال، مجاز نمی‏ داند. ماده 38 در مورد ممنوعیت کشورها در استخدام و به کارگیری افراد کمتر از 15 سال در مخاصمات مسلحانه نیز از همین قبیل است که در آن‏ها سن خاصی برای کودک در نظر گرفته شده است و کشورها ملزم به رعایت آن شدهاند. پرسش اساسی در مقاله حاضر این است که چه معیاری به عنوان سن کودک باید مبنای عملکرد دول عضو قرار گیرد؟ مطابق رویه حاکم در جامعه بین ‏المللی، سن کودک 18 سال است؛ اما با توجه به ابهامات موجود، لازم است این مسأله و ارتقای وضع حقوقی کودک تبیین شود تا علاوه بر رفع این ابهامات، در خصوص وضعیت حقوقی سن کودک و شرایط حقوقی حاکم بر آن مانند مسائل مربوط به اشتغال کودکان، ازدواج، شرکت در مخاصمات مسلحانه و مسؤولیت کیفری مورد بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Reviewing of a Child's Age and its Legal Status from the Perspective of International Documents

نویسندگان [English]

  • mahdi sarmadi abbasi 1
  • ahdiyeh zangi ahrami 2
1 Associate Professor
2 Daneshjoo
چکیده [English]

Article I of the Convention on the Rights of the Child, adopted in 1989, recognizes 18 years of age to be the ranging pole between childhood and adult ratio. At the same time it allows member states to apply lesser age for the definition of the “child” age. Exceptions also exist in some articles such as Article 37 regarding criminal liability, does not allow the death penalty and life imprisonment without the possibility of release in the case of persons less than 18 years. Article 38 concerns the prohibition of countries for recruiting/ employing persons less than 15 years in armed conflicts are examples of such issues where as a certain age has been taken into consideration for children and countries are bound to follow it. The main question in the present paper is what is the age for the basis of the performance of the Member States? In accordance with the prevailing trend in the international community the child's legal age is 18 years of age, but given the existing ambiguities, it is necessary to  improve  the present  situation and clarifying  the children's rights, so that, in addition to the clarification of this ambiguity regarding the legal status of the child's age and legal conditions in its ruling, such as issues related to child labor, marriage, participation in armed conflicts and criminal responsibility be examined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Child
  • age
  • adolescence
  • growth
  • International documents
  • The Convention on the Rights of the Child