سقط جنین ناشی از تجاوز به عنف

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسنده

استادیار گروه حقوق دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران

چکیده

جرم تجاوز به عنف به موجب بند «ت» ماده 224 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مستوجب اعدام زانی است و وفق قانون آیین دادرسی کیفری باید از قربانی جرم، حمایت‏های قانونی لازم به عمل آید تا ضمن دادرسی عادلانه و اعمال مجازات متجاوز، خسارات بدنی، عاطفی و روانی وی نیز جبران گردد. مع‏الوصف تجویز سقط جنین ناشی از این رابطه به‏سادگی امکان‏پذیر نیست؛ هرچند برخی فقها با استناد به مبانی فقهی مانند قواعد لاحرج، لاتضار والدها بولدها، دفاع مشروع و... رفع حرمت سقط جنین را با لحاظ شرایط روحی و روانی زن، اکراه و عدم رضایت وی در تحقق جرم و بارداری و نیز تحمیل شرایط نامساعد اجتماعی و خانوادگی بر وی جایز دانسته‏اند؛ لکن این امر با نظر مشهور فقها مغایرت داشته و با حق طفل بر بهره‏مندی از کلیه حقوق انسانی، از جمله حق حیات(پیش و پس از تولد)، نیز در تعارض است؛ زیرا طفل صرف‏نظر از نژاد، رنگ، مذهب، منشأ تولد، اقدامات والدین و... واجد حق تمتع از تمامی حقوق انسانی است و به واسطه اعمال خلاف قانون والدین یا یکی از ایشان، نمی توان حق اولیه وی بر حیات را سلب کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Abortion by Rape

نویسنده [English]

  • Atefe Abbasi
Assistant Professor, Department of Law, Imam Sadegh University, Sisters' Campuses
چکیده [English]

The crime of rape is punishable only by the execution of adulterer according to the article 224 of the Islamic Penal Law coded in 1392. According to the criminal procedure law, the woman who is the victim of this crime must receive the necessary legal protections. In addition to having a fair trial and punishment against the perpetrator, the physical, emotional and psychological damage of the victim should also be compensated. Nevertheless, prescribing abortion due to the different decrees of jurists is not so simple. Some jurists try to justify the possibility of abortion by referring to Shariah general rules such as La-Haraj rule, meaning not enduring difficulty or harm for mother due to the bearing child or even the issue of self-defense. Moreover, severe psychological conditions of woman, her reluctance and dissatisfaction of bearing child and also the imposition of inconvenience by family and society put more emphasis on the possibility of abortion. Yet the issue is controversial especially among the majority of oppositions who think the reverse. On the other hand abortion is contrary to the right of living. The human being regardless of race, color, religion and origin is entitled to enjoy all human rights in spite of the crime of a parent. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • the right of living
  • embryo
  • abortion
  • rape
  • The rule of La Haraj
  • Children’s rights
اسلامی، حسن، رهیافت‏های اخلاقیبهسقطجنین(1384)، فصلنامهباروریوناباروری، تهران،  پاییز
آقایی نیا، حسین، حقوق کیفری اختصاصی، جرایم علیه اشخاص(1392)، تهران، انتشارات میزان، چاپ اول   
حسینی خامنه‏ای، علی، رساله اجوبة الاستفتائات(1380) به تحریر احمدرضا حسینی، انتشارات بین‏المللی هدی، تهران، چاپ اول
طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن(1374) جلد 18، قم، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ پنجم
عباسی، عاطفه، حقوق کودک در نظام حقوقی ایران(1395)، تهران، بنیاد حقوقی میزان با همکاری پردیس خواهران دانشگاه امام صادق(ع)، چاپ اول
عباسی، محمود، مطالعه تطبیقی سقط جنین، تهران(1392)، تهران، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران، چاپ اول
عبدالرحمن بن حسن حبنکه،  الاجهاض: آثاره و احکامه(1411هـ)، ریاض، مجله البحوث الفقهیه المعاصره، سال دوم، شماره هفتم
فاضل لنکرانی، محمد، جامع المسائل(1377)، قم ، نشر العلم، چاپ پنجم
فاضل لنکرانی، محمدجواد، تقریرات قاعده لا حرج(1385)، به تحریر سیدجواد حسینی‌خواه،  قم، موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت
کلینی، ابوجعفر محمد بن یعقوب، الکافی(1409هـ)، جلد 7، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم
گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی؛ جرایم علیه تمامیت جسمانی، صدمات معنوی، اموال، مالکیت و...(1382)، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ نهم
محقق داماد، مصطفی، قواعد فقه(1383) ج2، تهران، مرکز نشر علوم انسانی، چاپ اول
موسوی خمینی، روح الله،  توضیح المسائل(1380)، جلد 2، قم، دفتر انتشارات اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ هشتم
هلالی، سعد مسعد، اجهاض جنین الاغتصاب فی ضوء احکام الشریعه الاسلامیه دراسه فقهیه مقارنه(1421هـ)، مجله الشریعه و الدراسات الإسلامیه وابسته به مجلس النشر العلمی بجامعه الکویت ، سال 15، شماره 41