قرار دستور موقت در دعوای حضانت

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه گروه الهیات دانشگاه رازی کرمانشاه

2 کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات هرمزگان

چکیده

نهاد حضانت برای تأمین سلامت جسمی، روحی و تربیتی طفل است که گاه به دلایل خاص حقوقی از صاحب حق و مسؤول حضانت سلب می‌ شود. رسیدگی به این گونه دعاوی با تشریفات دادرسی عادی مستلزم زمان زیادی است و ممکن است در شرایط اضطراری موجب آسیب جسمی و روحی طفل شود. این موضوع در ماده 7 قانون حمایت خانواده 1391با امکان رسیدگی فوری به دعوای حضانت و صدور دستور موقت  پیش‌بینی شده است.اما قانون مزبور همچنان کاستی ها و خلأهایی دارد که نویسنده در مقاله حاضر به آن‌ها می‌ پردازد. از جمله با بررسی و نقد «موضوع» قرار دستور موقت، پیشنهاد می‌ کند ماده ای در قانون حمایت خانواده گنجانده شود که تصریح کند «موضوع قرار دستور موقت در دعوای حضانت، الزام خوانده به انجام عمل معین است».  همچنین ماده ‌ای با این مضمون پیشنهاد می‌کند: « کودکانی که سرپرستی و حضانت آن‌ ها به صورت موقت از طرف بهزیستی به برخی خانواده‌ها داده می ‌شود، در صورتی که در مدت تعیین شده، سلامت جسمی و روحی آن‌ها در معرض خطر تعیین شده، با تقاضای نماینده بهزیستی یا دادستان به عنوان نماینده مدعی‌العموم، دادگاه می‌تواند بدون اخذ تأمین، فوراً دستور موقت صادر نماید و طفل را در اختیار بهزیستی قرار دهد». 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determining Interim Order in a Custody Claim

نویسندگان [English]

  • Khadijeh Moradi 1
  • Nader Moradi 2
چکیده [English]

Custodianship aims at providing the child with educational, mental and physical health, which due to some special reasons, is sometimes denied to the custodian. Dealing with such complaints through normal legal proceedings requires a considerable amount of time, and in contingency situations it may exert physical and psychological damage to the child. This issue has been anticipated in Article 7 of the Family Protection Act 2011 with a possibility of the urgent consideration of custody claims and the issuance of an "interim order". However, the aforesaid law still has some shortcomings and drawbacks which the author of the present paper aims at mainly elaborating on. For example, by studying and analyzing the issue of "Interim Order", the current paper proposes to include an article in the Family Protection Act, asserting that "in interim order", defendant is required to fulfill definite obligations regarding custodianship action. In addition, the writer proposes an article that the children whose guardianship and custodianship is given to some families by the order of the Welfare Administration for an "interim period", in case their physical and psychological health is subjected to risks and dangers, by the request of a representative appointed by Department of Welfare or Court Attorney, the court is entitled to issue an immediate order to revoke the custodianship order and to return the child to the Department of Welfare without requiring any permission.

کلیدواژه‌ها [English]

  • custody
  • Infant
  • Court
  • Immediate Proceedings
  • Interim Order