سازوکارهای حمایت از حقوق کودک در برابر مجازات و تنبیه از نظر فقه و حقوق

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان

2 کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

3 استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده

توجه به حقوق کودک و حمایت از او در برابر مجازات و تنبیه، از اموری است که طی سال‌های اخیر، نظر بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده است. این موضوع از جهت مباحث حقوق بشری و در قالب اسناد بین‌المللی حمایت از کودک، بازتاب خاصی دارد. از نظر معاهدات بین‌المللی و همچنین قوانین داخلی ایران، انواع مختلف مجازات و تنبیه کودک مانند آزار جسمی ‌ممنوع شمرده شده است. از طرف دیگر، شریعت اسلام نیز ‌نگاه ویژه‌ای به کودک دارد. فقها نیز، اهتمام ویژه‌ای به این امر داشته‌اند. مقاله حاضر در پی این سؤال پژوهشی است که سازوکارهای حمایت از کودک در برابر تنبیه و مجازات‌های غیرقانونی از دیدگاه اسلام و قوانین ایران چیست؟ نتیجه پژوهش نشان می‌دهد که مهم‌ترین سازوکارهای فقهی در قالب حرمت ایذاء، ضروت حلالیت طلبیدن، وجوب پرداخت دیه، وجوب آموزش‌های لازم، ضرورت حفظ حرمت کودک، داوری خانوادگی تبیین شده است. از نظر حقوقی نیز وجود نهادهای نظارتی و حمایتی مانند تأسیس دادگاه‌های مخصوص، به عنوان راهکار حمایتی شناخته شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Legal and Jurisprudential Point of View About Mechanisms Protecting Rights Against Child Abuse

نویسندگان [English]

  • Morteza Tabibi Jebeli 1
  • Azadeh Aliyan 2
  • Masoud Raei Dehagi 3
چکیده [English]

The protection of rights against child abuse has drawn the attention of most researchers. It is a significant issue regarding human rights and child protection at an international level. All kinds of child punishment, chastisement or physical abuse has been outlawed and banned in the international convention as well as the Iranian Domestic Law. On the other hand Islam has a balanced approach towards child abuse .There is a widespread acceptance among the major Islamic Scholars on the support of children’s rights. The present article makes an attempt to answer the question regarding what legal and jurisprudential mechanisms exist for unlawfully punishing children. The result of this study shows that the most important methods for protecting children’s rights are prohibition of harassment, necessity of asking for forgiveness, obligation for paying blood money, providing necessary education, necessity of maintaining the child’s dignity and family arbitration. From legal point of view supervisory and protective institutions such as the establishment of ad hoc tribunals are recognized as protective mechanisms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Children’s rights
  • Child Abuse
  • correction
  • chastisement / punishment
  • Jurisprudence
  • Law
  • International documents