اسقاط جنین از دیدگاه فقهای عامه و امامیه

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فقه و حقوق اسلامی، عضو هیأت علمی و مدیر گروه فقه و حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

2 دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی و عضو هیأت علمی دانشگاه ایلام

چکیده

مسأله سقط جنین امروزه بیش از پیش، توجه عموم مردم را  به خود جلب کرده است، بخصوص در مواردی که ادامه بارداری برای زن  مشقت داشته باشد، یا حرجی در میان باشد، یا حفظ آبرو و حیثیت زن و خانواده او در سقط جنین و رهایی از عواقب آن باشد. لذا به دست آوردن حکم سقط جنین دارای اهمیت ویژه‌ای است. این مقاله احکام شرعی سقط جنین و آثار مترتب بر آن را با توجه به انگیزه‌های مختلف سقط، از دیدگاه علمای شیعه و سنی مورد بررسی قرار می‌دهد که از آن جمله است: اسقاط جنین به انگیزه نجات دادن مادر در صورتی که ادامه حاملگی، حیات مادر یا حیات جنین و مادر را تهدید کند. بعضی از فقها گفته‌اند اگر قائل به جواز سقط جنین شویم، باید علل و اسباب ضروری بودن اسقاط جنین به طور قطع ثابت شود و نتایج مترتب بر آن یقینی  و ملاک و مصلحتی که از آن استفاده می‌شود، اقوی از ملاک و مصلحت ممنوع بودن سقط باشد. شقوق مختلف سقط جنین و دلایل آن از دیدگاه شیعه و سنی، موضوع بررسی مقاله حاضر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Women’s Rights on Abortion from Shi’as and Sunni’s Schools of Thought

نویسندگان [English]

  • Abdol Jabar Zargoosh Nasab 1
  • Taher Alimohammadi 2
چکیده [English]

owadays abortion is a controversial issue all over the world. The Islamic view on abortion is based on a profound rule in Islam. There is a broad acceptance in the major Islamic schools of thought on the permissibility of abortion when there is a serious reason or justifiable excuse for it, such as a threat to the mother’s life, or in other words if her life is in danger. Therefore, a mother should not be made to suffer because of her child. Furthermore, abortion is justified in cases of rape when a woman’s reputation is under threat. In order for an abortion to be carried out, legal permission is of vital importance.
This article studies the views of Shi’a and Sunni theologians on grounds for actual legal approval for abortion, its various cases and its consequences. Despite the fact that abortion is strictly forbidden in Islam, abortion is allowed where acceptable excuses, strong reasons and evidence are present.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pregnant women
  • abortion
  • shitte
  • Sunni

عنوان مقاله [العربیة]

حق المرأة الحامل فی إجهاض الجنین من وجهة نظر فقهاء الشیعة و اهل السنة

چکیده [العربیة]

أصبحت قضیة الإجهاض موضع اهتمام عامة الناس أکثر من السابق، خاصة اذا کان الاستمرار فی الحمل یشکل خطراً على صحة الأم، أو یشکل حرجاً علیها، أو عندما یکون صیانة عرض و اعتبار المرأة و أسرتها، و تخلصها من عواقب هذا الحمل یعتمد على اجهاضها لجنینها، و لذلک یتمتع حکم جواز إجهاض الجنین بأهمیة خاصة.
تعالج هذه المقالة الأحکام الشرعیة لقضیة الإجهاض و الآثار المترتبة علیها مع الأخذ بالاعتبار الدوافع المؤدیة إلیها من خلال وجهة نظر علماء الشیعة و أهل السنة، و من هذه الدوافع: الاجهاض لانقاذ حیاة الأم و ذلک إذا کان استمرار الحمل یهدد الأم، أو حیاة الأم و حیاة جنینها معاً.
فیرى بعض الفقهاء بجواز إجهاض الجنین فی حالة إثبات دوافع و أسباب ذلک، و التیقن من النتائج المترتبة علیه، کما یجب أن تکون المصلحة و المعیار المستندان إلیه أقوى من المصلحة و المعیار اللذین یحرم الاجهاض، وموضوع المقالة یتناول الأسباب و الأدلة المختلفة لإجهاض الجنین من خلال وجهة نظر فقهاء الشیعة و أهل السنة.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • المرأة الحامل
  • إجهاض الجنین
  • الشیعة
  • أهل السنة