کلیدواژه‌ها = خانواده
مداخله کیفری در حوزه خانواده از منظر مبانی جرم انگاری

دوره 23، شماره 69، آذر 1397، صفحه 145-172

10.30497/flj.2018.71011

محمد باقر مقدسی؛ جواد یزدانی


آسیب شناسی سیاست کنترل موالید و قانون تنظیم خانواده

دوره 23، شماره 68، تیر 1397، صفحه 125-151

10.30497/flj.2018.68758

فائزه عظیم زاده اردبیلی؛ زهرا جلالی


نقش عدالت ترمیمی در واکنش کیفری به جرایم حوزه خانواده

دوره 23، شماره 68، تیر 1397، صفحه 153-170

10.30497/flj.2018.69001

فاطمه کاظم پور؛ عطیه رنگچی طهرانی


شیوه ‏های جبران خسارت معنوی در زندگی مشترک زوجین

دوره 21، شماره 64، خرداد 1395، صفحه 5-30

10.30497/flj.2016.59332

حسن مرادزاده؛ فهیمه سادات رضوی


سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم علیه زوجه در خانواده

دوره 20، شماره 63، اسفند 1394، صفحه 43-67

10.30497/flj.2016.56649

فائزه عظیم زاده اردبیلی؛ زینب ریاضت


جهاد زن با رویکردی بر جهاد اقتصادی

دوره 18، شماره 59، دی 1392، صفحه 121-146

10.30497/flj.2013.59321

زهره نیکفرجام


حق و منسب بودن حضانت و آثار حقوقی آن

دوره 18، شماره 58، شهریور 1392، صفحه 131-155

10.30497/flj.2013.40820

کبری پورعبدالله


استقلال و امتیاز مالی زن نسبت به شوهر در نظام حقوقی ایران

دوره 16، شماره 54، شهریور 1390، صفحه 99-122

10.30497/flj.2011.39751

امیرحمزه سالارزایی؛ علی اصغر مسرور


درآمدی بر مسأله‌شناسی حقوقی با تأکید بر نظام حقوقی زن و خانواده در اسلام

دوره 15، شماره 53، اسفند 1389، صفحه 68-95

10.30497/flj.2011.39982

محمود حکمت‌نیا؛ سید محمدحسین کاظمینی


حریم خصوصی در مناسبات و روابط اعضای خانواده

دوره 15، شماره 52، شهریور 1389، صفحه 5-28

10.30497/flj.2010.39990

سید ابوالقاسم نقیبی


نقش عرف در حقوق همسران

دوره 15، شماره 52، شهریور 1389، صفحه 89-108

10.30497/flj.2010.39995

مریم ابن تراب


معناشناسی معروف در قرآن و رابطه آن با حقوق زن در خانواده

دوره 14، شماره 51، اسفند 1388، صفحه 70-85

10.30497/flj.2010.40001

طیبه اکبری راد؛ فهیمه ملک زاده


حمایت کیفری از خانواده در قانون مجازات اسلامی

دوره 14، شماره 50، شهریور 1388، صفحه 46-66

10.30497/flj.2009.40007

امیر حمزه زینالی؛ محمد باقر مقدسی