جهاد زن با رویکردی بر جهاد اقتصادی

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسنده

استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر ری

چکیده

جهاد امر مقدسی است که اسلام آن ‌را مایه‌ نجات انسان‌ها و حفظ حقوق ایشان داشته است. قرآن کریم، فضیلت و پاداش بزرگی برای مجاهدان فی سبیل اللّه، ذکر کرده است. در عدم وجوب جهاد بر زن، از نظر فقهی هیچ شک و شبهه‌ای نیست؛ اما جهادی که از زن برداشته شده، جهاد ابتدایی است نه جهاد دفاعی. در خصوص جهاد دفاعی، یکی از مسائل مهم و مطرح جامعه‌ امروزی، حضور زن در دفاع از حریم دین و ارزش‌های اسلامی و دست یافتن به همه فضایلی است که مرد با جهاد کسب می‌کند. از آن‌ جا که فعالیت اقتصادی همواره قرین زندگی زنان بوده، مسأله‌ دیگر، نقش زن در جهاد اقتصادی با توجه به جواز حق اشتغال و استقلال مالی او از سوی اسلام است. اما باید توجه داشت که حفظ و حراست از بنیان خانواده، اصلی اساسی است و نباید اشتغال زن موجب از هم پاشیدن خانواده ‌شود. ‌این مقاله با بهره‌گیری از کتب فقهی و قوانین موضوعه، به بررسی فضیلت زن در جهاد و نقش او در جهاد اقتصادی با توجه به آیات و روایات وارد در این موضوع می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Women's Role in Jihad (holy war) With Focus on Economic Approach

نویسنده [English]

  • Zohreh Nikfarjam
چکیده [English]

Jihad "struggle" is a sacred and a holy war of fighting and combat in the name of Allah. The struggle for jihad in Islam is originally intended to save man's life and safeguard their rights. The Quran has mentioned the virtues of jihad and has promised great rewards for fighters of the Holy War. Without any doubt,  Jihad is not obligatory for women in jurisprudence, but what is expected of women is primary Jihad. One of the important issues raised in today's society, regarding defensive jihad is women's role in protecting the sanctuary of religion and Islamic values so as to achieve all the virtues man acquires through Jihad. As the economic activity of women has always been a part of women's life, their role in financial support is an important issue according to women's employment and their economic independence rights in Islam. It should be noted that women's role in protecting and safeguarding the family foundation is of vital importance and women's employment should not be a cause for the collapse of this foundation. With reference to verses and traditions as well as religious books and statuary law the present article studies women's role in holy war and economic war (jihad).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Jihad
  • Defense
  • women's virtue
  • economic jihad