حمایت کیفری از خانواده در قانون مجازات اسلامی

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 عضو گروه پژوهشی رفاه اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

2 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

خانواده نقش اساسی در ادامه حیات جامعه دارد و همواره به عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای اجتماع شناخته شده است لذا دولت‌ها اقدامات مختلفی را برای حمایت از کیان خانواده اتخاذ می کنند. یکی از این اقدام ها جرم‌انگاری رفتارهایی است که خانواده را تهدید می‌کند. میزان توجه قانونگذار در قانون مجازات اسلامی به این موضوع و نقاط قوت و ضعف آن در مقاله حاضر بررسی می‌شود و این نتیجه به دست می‌آید که قداست خانواده یا اعضای آنکه موضوع حمایت حقوق کیفری است، در قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 1375مورد توجه قرار گرفته است. اما پراکندگی قوانین کیفری موجود در زمینه حمایت از خانواده، تدوین فصل راجع به جرایم علیه خانواده را در ذیل قانونی جامع ضروری می‌سازد. عدم جرم‌انگاری برخی از رفتارها نظیر ازدواج مجدد بدون اجازه دادگاه و نبود عناوین مجرمانه در حوزه حمایت از اشخاص آسیب‌پذیر خانواده نیز انجام اصلاحاتی را در این قلمرو لازم می‌سازد همچنین مقاله حاضر با بررسی قوانین داخلی و اسناد بین‌المللی و رویکرد حقوق تطبیقی به نقد موارد قانونی می‌پردازد و پیشنهادهایی را برای بهبود رویکردهای قانونی ارائه می‌دهد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Family Penal Support According to Islamic Criminal Law

نویسندگان [English]

  • Amirhamzeh Zeinali 1
  • Mohammadbagher Moghaddasi 2
چکیده [English]

Due to the fundamental role of family in the society and its contribution to social life it has always been considered as one of the most important foundetion in society. Therefore all governments have taken serious steps in guarding, supporting and protecting the excistane of family life. Criminalization of actions which threaten the family is one of the steps that has been taken by governments.
Islamic criminal law addresses this basic social needs in a comprehensive and rational manner. This article maintains that the law makers regard the protection of family sanctity as important.
Law regarding punishernt which were ratified in 1375 is taken into consideration in Islamic criminal law.
Due to the diversity of penal law in support of the family, codification of a special chapter for crimes against family is necessary. Laws regarding remarriage without the consent of a court has to be modified. In addition move laws should be made to support the affected member of the family. Having carried out a comperative study of Iranian laws and International documents this paper attempts to criticize and analyse those possible area of conflict. Meanwhile suggestions have been made to improve the legal approaches.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Penal Support
  • Family
  • criminalization
  • Islamic criminal Law

عنوان مقاله [العربیة]

الدعم الجزائی للأسرة فی قانون الجزاء الإسلامی

چکیده [العربیة]

إنّ الأسرة لها دور أساسی فی استمرار حیاة المجتمع، و هی ما زالت تعتبر من أهم التنظیمات الإجتماعیة و علی هذا الأساس إتخذت الدولة إجراءات عدیدة لصیانة کیان الأسرة و من هذه الإجراءات هی تحریم السلوکیات التی تهدّد کیان الأسرة. و قد تمّ فی هذا المقال دراسة مدی اهتمام المقنّنین فی قانون الجزاء الإسلامی لهذا الموضوع و أیضاً نقاط ضعفه و قوته، و یستنتج أنّ قدسیة الأسرة أو أعضائها هو موضوع الدعم الجزائی، و فی قانون الجزاء الإسلامی (قسم التعزیرات، و العقوبات الرادعة) تمّ الإهتمام بهذا الموضوع فی القانون المصادق علیه (1375 ش – 1996م). و من الضروری تدوین فصل کامل یرتبط بالجرائم التی ترتکب بحق الأسرة فـی ملحق قانونی شامل؛ ذلک لأنّ قوانین الجزاء مبعثرة فی مجال حمایة الاسرة. کما أنّ عدم تجریم بعض السلوکیات مثل الزواج الثانی (تعدد الزوجات) بدون اذن المحکمه، و عدم وجود بعض المسمیات الإجرامیة فی مجال حمایه الأشخاص المتضررین یستلزم إجراء تعدیلات فی هذا الصدد. و هذا المقال یتناول و ینتقد القوانین الداخلیة و المستندات الدولیة و توجّه القوانین المقارنة و یقدّم إقتراحات لتحسین التوجّهات القانونیة.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • الدعم الجزائی
  • الأسرة
  • التجریم
  • قانون الجزاء الإسلامی