داوری در دعاوی خانوادگی، قوانین موضوعه و رویه قضایی

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسنده

رئیس کل دادگستری استان خوزستان

چکیده

داوری از شیوه‌های حل و فصل دعاوی در میان مردم، و نهادی قدیمی است که در ایران باستان و عربستان قبل از اسلام رواج داشت و دین اسلام هم آن را امضا کرد. اسلام برای حل اختلافات زناشویی از طریق داوری اهمیت ویژه‌ای قائل شده و با ذکر آیاتی در قرآن کریم، زمینه توجه بیشتر به آن را فراهم نموده است. فقهای امامیه نیز در زمینه وجوب یا استحباب داوری، ماهیت داوری و شرایط داوران در دعاوی خانوادگی بر غنای مباحث افزوده‌اند.
مقنن با الهام از فقه امامیه اهمیت خاصی به داوری در دعاوی خانوادگی داده و با تصویب مقرراتی، ارجاع به داوری در دعوی طلاق را ضروری شمرده است. در این مقاله اهمیت و نقش داوری در اسلام و مقررات موضوعه بررسی گردیده و با تحلیل رویه قضایی محاکم خانواده، مشکلات کنونی در زمینه مزبور مورد ارزیابی قرار گرفته است. همچنین نشان داده شده که به‌رغم اهمیت داوری در فقه و مقررات موضوعه، رویه عملی دادگاه‌ها حاکی از آن است که داوری از اهمیت واقعی خود دور مانده است. نگارنده معتقد است با ایجاد مراکز تخصصی داوری در معیت محاکم خانواده، و با حضور افراد کاردان و آشنا به امور اجتماعی، از شیوه داوری استفاده مطلوب‌تر به عمل خواهد آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Role of Arbitration in a Family Crisis and to Stabilize the Family

نویسنده [English]

  • Abbas Jafari
Ghairna of Adminstration of Justic, Kuosestan
چکیده [English]

Arbitration is a way of resolving the problems of old institutions in ancient Iran and pre-Islamic Arab countries which is approved by Islam.Islam gives special priority to arbitration to resolve matrimonial disputes. With reference to some verses in the Holy Quran regarding arbitration, special attention has been paid to arbitration. Talking about the necessity of arbitration or the intrinsic values of arbitrators, the jurisprudence, shows it's concern about arbitration in family crisis. Being inspired by the jurisprudents, the legislators have given special importance to arbitration in family crisis and by ratifying some laws, it is necessary to consult with the arbitrators in divorce cases.
In this article the role and the significance of arbitration in Islam is studied.By analyzing the judiciary procedure of family court, the present related problems are studied and surveyed.Inspite of giving too much consideration to arbitration in jurisprudence, the study indicates that actually the arbitration is not practiced in a legal manner in the courts procedures. The writer believes that by establishing special arbitrary centers for family courts and with the presence of qualified people, familiar with social affairs and the procedure of arbitration, better results can be achived.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Family crisis
  • Arbitration
  • ruling laws
  • procedures