سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم علیه زوجه در خانواده

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهران

2 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‏ شناسی دانشگاه تهران

چکیده

رویکرد سیاست جنایی تقنینی ایرانبه حمایت از زوجه و جرمانگاری رفتارهایی که حقوق وشخصیت وی را تهدید می‌‌‌کند، محل تامل  است. مقاله حاضر به این مسأله می‌پردازد که سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم علیه زوجه چقدر به حمایت کیفری افتراقی از زنان پرداخته است. نویسنده ضمن تحلیل و بررسی معضلات این موضوع، راهکارهایی پیشنهاد میکند. نتایج مقاله با استناد به عناوین جزایی، حاکی از آن است که قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و همچنین قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در جهت حمایت کیفری افتراقی از زوجه گام برنداشته است و زوجه در این قانون، حتی از حمایت کیفری مشابه با زوج محروم است. همچنین سیاست جنایی تقنینی ایران در نادیده‌انگاشتن برخی رفتارهای آسیب‌زا علیه زوجه، مانند عدم پرداخت مهریه، خشونت خانگی، اعمال جنسی به عنف و خشونت‌آمیز، نیازمند بازبینی جدی از طریقجرم‌انگاری‌های ویژه و تشدید کیفر زوج است؛ زیرا عامل «قرابت» یکی از عوامل مشدده در جرایم علیه تمامیت جسمانی در جرایم حوزه خانواده است. لایحه پیشنهادی تعزیرات نیز که در حال حاضر در مرحله ارزیابی و بررسی جهت تصویب و جایگزینی قانون تعزیرات مصوب 1375 است، علی‌رغم نوآوری در زمینه حمایت زوجه، نیازمند اصلاح از جهات متعدد است که نویسنده مقاله، پیشنهادهایی در این زمینه ارائه می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Legislative Criminal Policy of Iran Regarding Crimes against the Wife in the Family

نویسندگان [English]

  • faeze azimzadeh 1
  • zanab riazat 2
چکیده [English]

The physical and psychological vulnerability of the wife and the husband’s exercise of authority over the family with the possibility of his abuse of power increase the probability of the commission of crimes against the wife in comparison to the crimes committed against the husband, in the family. The approach to the legislative criminal policy of Iran to support the wife and the criminalization of those behaviors that threaten her rights and character is worthy of thoughtful consideration. The present paper deals with this issue as to what degree the legislative criminal policy of Iran addresses the differential penal support of women vis-a-vis the crimes committed against the wife. While analyzing and investigating the dilemmas of this issue, the author suggests some guidelines.  According to criminal categories the results of the study suggest that in the Islamic Penal Code adopted in 1392, as well as the Family Protection Laws, adopted in 1391, no steps have been taken towards the differential penal protection of the wife, and in this law the wife is even deprived of penal protection that is given to the husband. Also, in ignoring some harmful behaviors against his wife, such as failure to pay the dowry, domestic violence, incest, and violent sexual acts, the legislative criminal policy of Iran requires serious review through special criminalization and the intensification of the punishment of the husband; because the factor of "intimacy" is one of the factors of intensification in offenses in crimes against physical integrity and those concerning the domain of the family. Also, the proposed bill for changes, that is currently in the stage of being evaluated, analyzed, and investigated in order to be approved and replaced of the law of changes adopted in 1375, is in need of reform from numerous aspects despite the innovation in support of the wife. The author of this paper offers suggestions in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • legislative criminal policy
  • crime against the wife
  • criminalization
  • Family