مبانی فقهی نفقه و هزینه دارو و درمان

دوره 13، شماره 48، شهریور 1387، صفحه 28-42

10.30497/flj.2008.67943

دکتر مریم ابن تراب


عسر و حرج ناشی از اعمال حق حبس

دوره 17، شماره 57، مهر 1391، صفحه 29-48

10.30497/flj.2012.39738

زهرا فتاح زاده


علل و مستندات حرمت ازدواج با غیرمسلمان

دوره 15، شماره 52، شهریور 1389، صفحه 29-46

10.30497/flj.2010.39991

فائزه عظیم‌زاده اردبیلی


نقش دلایل ‍ژنتیکی در دعاوی نفی نسب

دوره 20، شماره 62، خرداد 1394، صفحه 29-52

10.30497/flj.2015.52075

پرویز عامری؛ هاجر یاسینی نیا


بررسی دلایل لزوم حمایت کیفری از حریم خصوصی خانواده

دوره 21، شماره 64، خرداد 1395، صفحه 31-58

10.30497/flj.2016.59330

فائزه عظیم زاده اردبیلی؛ زهرا میرزازاده


سبب حصول مالکیت زوجه بر مهر

دوره 21، شماره 65، دی 1395، صفحه 31-54

10.30497/flj.2022.62026

سیف اله احدی؛ محمدتقی فخلعی؛ محمدحسن حائری


مطالعه‌ فقهی ـ حقوقی اذن زوج در اعمال جراحی زیبایی زوجه

دوره 22، شماره 67، دی 1396، صفحه 31-56

10.30497/flj.2017.67803

حمیدرضا صالحی؛ نرگس باقری مطلق


سقط جنین ناشی از تجاوز به عنف

دوره 23، شماره 68، تیر 1397، صفحه 31-46

10.30497/flj.2018.68882

عاطفه عباسی کلیمانی


چالش‌های قانونی ـ فقهی فاعلیت مادر در فرآیند درمان سقط جنین سندرم داون بر اساس قاعدة لاحرج

دوره 28، شماره 78، اردیبهشت 1402، صفحه 31-58

10.30497/flj.2023.243696.1842

کوثر میرزایی؛ آسیه حدادی دلاور؛ فهیمه جهانیان؛ منصوره زارعان


مستحق نفقه در بائنه باردار

دوره 25، شماره 73، آبان 1399، صفحه 48-27

10.30497/flj.2021.240225.1614

نسرین کریمی؛ فاطمه احمدی


اعتبار شرط همتایی دین و مذهب در نکاح در حقوق ایران، مصر و لبنان

دوره 27، شماره 77، آبان 1401، صفحه 50-25

10.30497/flj.2022.243700.1844

نفیسه سادات شریعتی؛ سیدمصطفی محقق داماد؛ محمد روشن


تاثیر روان شناختی ساختار خانواده و مشارکت پذیری اعضای خانواده در حل تعارض ولایت و حضانت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1402

10.30497/flj.2023.243959.1866

کبری پورعبدالله


واکاوی فقهی حقوقی شرایط اعمال ماده 945 قانون مدنی (نکاح در بیماری منتهی به وفات)

دوره 24، شماره 71، آذر 1398، صفحه 27-50

10.30497/flj.2019.73923

ملیحه عرب زوزنی؛ سید محمد مهدی قبولی درافشان؛ سعید محسنی


بایسته‌های تقنینی سیاستگذاری جمعیتی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

دوره 25، شماره 72، فروردین 1399، صفحه 27-49

10.30497/flj.2020.75372

علی تقی نژاد؛ سید محمد مهدی غمامی؛ حسین عزیزی