مبانی فقهی نفقه و هزینه دارو و درمان

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی‌ واحد تهران شمال

چکیده

برخورداری از سلامت جسمانی، در شمار خواسته‌های بحق هر انسان و از نعمت‌های خداوند متعال است. اما هر فرد در طول حیات خویش دچار بیماری‌هایی می‌شود، که نیاز به پزشک و دارو پیدا می‌کند. گرچه در جهان کنونی هزینه دارو و درمان در بسیاری از کشورها از هزینه‌های عمومی‌ محسوب می‌شود، اما هنوز در کشور ما، همه یا بخشی از این هزینه‌ها به عهده اشخاص است.امروزه هزینه دارو و درمان افزایش چشم‌گیری یافته است و به ویژه با پیشرفت علم و به بازار آمدن دستگاه‌هایی که به تشخیص بیماری‌ها کمک شایانی می‌کند، این هزینه‌ها رو به افزایش نیز هست. در حقوق اسلامی ‌پرداخت هزینه زندگی بعضی افراد بر عهده بعضی دیگر قرار داده شده است که از آن به نفقه تعبیر می‌شود. مقاله حاضر در پی پاسخ دادن به این پرسش است که از نظر فقه اسلامی ‌هزینه دارو و درمان جزو نفقه محسوب می‌شود یا خیر؟ بدین منظور، نویسنده به بازبینی و دوباره‌خوانی ادله فقهی پرداخته و با توجه ویژه به عرف که یکی از مهم‌ترین دلایل استنباط احکام در امور اجتماعی است، به پرسش مزبور پاسخ داده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Theological Principle of Alimony and Medical Expenses

نویسنده [English]

  • Dr. Maryam IbnTorab
Assistant Professor of Azad University, Tehran, IRAN
چکیده [English]

Good health is a blessing we enjoy from God and everyone yearns for this blessing. It is a natural occurance that everyone becomes sick some time during their life time, which causes them to consult a physician and to have access to medicine. Although in most countries medical aid is provided through public assistance, but in our country it is still the responsibility of every individual. These days medical expenses are increasing day by day specially due to the advanced technology and invention of some machines which help diagnose disease. In Islamic Law the husband or his family are responsible for the expenses of the wife after divorce which is defined as alimony. In this article the question regarding whether medical expenses should be included in alimony or not is discussed. Therefore the writer having studied and read the Theological reasoning, and taking it into consideration the Sharia law (religious rules), which is one of the most important principle to formulate social law, tried to find an answer to the above mention question.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Law
  • Theology
  • Sharia Law (religious rule)
  • alimony and medical aid

عنوان مقاله [العربیة]

القواعد الفقهیة للنفقة و تکالیف الدواء و العلاج

چکیده [العربیة]

إنّ التمتع بالصحة الجسمیة هو من حقوق أی إنسان و من نعم الله تعالی. لکن أی فرد فی طوال حیاته یصاب بأمراض حیث یحتاج الی طبیب و دواء. رغم أن تکالیف الدواء و العلاج فی العالم المعاصر فی أکثر البلدان تعتبر من التکالیف العامة، ولکن فی بلدنا کل هذه التکالیف أو قسم منها علی عاتق الأفراد. فی یومنا هذا قد ازدادت تکالیف الدواء و العلاج، خاصة إثر تطور العلم و استخدام أجهزة تساعد الأطباء فی تمییز الأمراض، کما أن هذه التکالیف تزداد یوماً بعد یوم. فی الحقوق الإسلامیة قد جعل دفع نفقة حیاة بعض الأفراد علی عاتق البعض الآخر حیث عبر عنه بالنفقة، أما هذه المقالة فتحاول أن تجیب علی هذا السؤال و هو هل تکالیف الدواء و العلاج حسب الفقه الإسلامی تحتسب ضمن النفقة أم لا؟
علی هذا درسنا الأدلة الفقهیة و أخذنا بنظر الإعتبار العرف الذی یکون من أهم دلائل استنباط الأحکام فی الشؤون الإجتماعیة حتی نجیب علی السؤال المطروح.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • الحقوق الإسلامیة
  • الفقه
  • العرف
  • النفقه
  • الدواء و العلاج