سبب حصول مالکیت زوجه بر مهر

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

2 استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

عقد نکاح افزون بر جنبه‌ اصلی و عبادی، یعنی حصول رابطه‌ زوجیت میان زوج و زوجه و حق بهره‌وری جنسی ایشان از یکدیگر، دارای جنبه‌ فرعی و مالی، یعنی مهر نیز است که زوج آن را به زوجه تملیک می‌کند. مسأله‌ چالشی در بحث مزبور سبب حصول مالکیت زوجه بر مهر است که آیا به مجرد عقد نکاح، زوج مالک بضع و زوجه مالک تمام مهر می‌گردد، چنان‏که در عقود معاوضی به علت تعهد، هریک از طرفین مالی را تملیک می‌نماید تا مال دیگر را تملک نماید؟ یا این که در عقد نکاح تنها نصف مهر با عقد و نصف دیگر با دخول یا سایر عوامل به ملکیت زوجه در‌می‌آید؟ سه قول در مسأله مطرح شده است؛ حصول مالکیت زوجه بر تمام مهر به مجرد عقد، حصول مالکیت زوجه بر نصف مهر به مجرد عقد، و قول به توقف. نتیجه پژوهش نشان می‏دهد نویسندگان پس از بررسی نصوص و عبارات فقها، دلالت ادله بر قول اول را تام یافته‏اند؛ اما دو قول دیگر را پس از بازخوانی ادله‌، قابل خدشه و غیر موجه دانسته ‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Inquiry into the Wife’s Obaining Ownership of Her Dowry

نویسندگان [English]

  • seifollah ahadi 1
  • Mohammadtaghi Fakhlaei 2
  • Mohammadhassan Haeri 2
1 PhD in jurisprudence and Islamic law of Ferdowsi University of Mashhad
2 Professor of jurisprudence and Islamic law of Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

In addition to the main aspects and religious of marriage; namely the marriage ceremony takes place and both the husband and wife have the right to the sexual enjoyment of each other, marriage has secondary and financial aspects as well; meaning that when the wife attains this dowry it gives the wife possession of the husband. The challenging question in the above-mentioned discussion is the grounds for the wife’s possession of the dowry which asks the question: does this mean that once the marriage ceremony takes place and the marriage contract is signed, the husband owns the wife’s privy parts and the wife becomes the owner of all the dowry as it is in commutative contracts were each of the parties have complete inalienable possessory rights to possess the property of the other? Or does it mean that only half the dowry becomes the wife’s property at the time of the signing of the marriage and the other half becomes hers after marital intercourse or the other factors becomes the wife’s property. There are three statements on these issues have been raised: the wife’s ownership of all of the dowry property once the marriage contract is signed; the wife’s ownership of half of the dowry property once the marriage contract is signed; and the suspension of payment. The results of this research shows that after examining the jurists’ provisions and terms the authors have found significant proofs for the first statement to be absolute but after reviewing proofs, the two other statements have been considered to be untenable and unjustified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • marriage contract
  • ownership of the dowry
  • establishment of the dowry
  • Divorce before marital intercourse