دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی - پژوهشی

امکان سنجی مطالبه ضرر ناشی از تفویت موقعیت بهره مندی از نفقه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1401

10.30497/flj.2022.243763.1852

محمد بهمند فیروز؛ مریم السادات محقق داماد


تاثیر روان شناختی ساختار خانواده و مشارکت پذیری اعضای خانواده در حل تعارض ولایت و حضانت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1402

10.30497/flj.2023.243959.1866

کبری پورعبدالله


وحدت ملاک فقهی، حقوقی و اخلاقی بین معدوم‌کردن جنین فریز شده با سقط‌جنین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1402

10.30497/flj.2023.243569.1836

نسیبه هاشمی نژاد؛ مریم السادات محقق داماد؛ فائزه عظیم زاده اردبیلی


شناسایی ماهیت حقوقی شیربها با تاکید بر رویه قضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1402

10.30497/flj.2023.245002.1939

رضا دریایی؛ فیروز سکوتی


چالش‌های فقهی – حقوقی سقط درمانی در پرتو قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1402

10.30497/flj.2023.244347.1900

الهه طاهربخت؛ مریم السادات محقق داماد


تحلیل حقوقی طرح حق‌الثبت بر مهریه های بالای 14 سکه طلا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1402

10.30497/flj.2023.244356.1901

مریم خانزاده پور؛ عباس کریمی


اصول و قواعد فقهی حاکم بر سبک زندگی زنان کارمند بر اساس فقه تربیتی امامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1401

10.30497/flj.2023.243698.1841

مریم اسماعیلی پرزان؛ فاطمه فلاح تفتی


رویکرد رویه قضایی به مساله نشوز در مرحله رسیدگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1402

10.30497/flj.2023.245099.1944

سمیرا بیکدلو؛ رقیه سادات مومن؛ لیلا سادات اسدی


سوء استفاده از حقوق خانوادگی در روابط زوجین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1402

10.30497/flj.2023.245208.1946

شاهین رضایی؛ عباس کریمی؛ ابراهیم تقی زاده؛ رامین پورسعید


امکان‌سنجی مهندسی نظام حقوقی با رویکرد حقوق خصوصی و آثار آن مبتنی بر نقش خانواده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1402

10.30497/flj.2024.245452.1958

محمد طاهری؛ عباس کریمی؛ بختیار عباسلو


بررسی صحت مهریه ی نامتعارف و چالشِ به ارث رسیدن حق مطالبه‌ی آن.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1402

10.30497/flj.2024.245717.1982

محمد رضا حمیدی؛ زهره حاجیان فروشانی


امکان‌سنجی ازدواج دوقلوهای به‌هم‌چسبیده (با نگاه تطبیقی به فقه مذاهب اسلامی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1402

10.30497/flj.2024.245607.1977

رضا دریائی؛ فرشید خسروی


اثر تطبیق جنسیت در بقاء یا انحلال قراردادهای اشخاص

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1402

10.30497/flj.2024.245126.1945

عباس کریمی؛ مهدی بابایی


چالش‌های فقهی – حقوقی دیدگاه تشریک ولایت در نکاح باکره رشیده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1403

10.30497/flj.2024.245790.1986

رضا دهقان نژاد


مسئولیت کیفری جنایات ضمن روابط زناشویی و نقش رضایت زوجه در رفع آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1402

10.30497/flj.2024.245511.1964

سید علی اصغر یعقوبی؛ عاطفه عباسی کلیمانی


نگاهی به الزامات موازین بین‌المللی حقوق‌بشر در زمینه حق بر آموزش کودکان مهاجر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1403

10.30497/flj.2024.245951.1994

محیا صفاری نیا


سنجش نگرش دانشجویان شهر مشهد پیرامون مهریه و تحولات حقوقی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1403

10.30497/flj.2024.245426.1957

الهه محسنی؛ منصوره گلی


بررسی اطلاق و تقییدحکم نکاح در آیات و روایات مذاهب اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1403

10.30497/flj.2024.245684.1980

زهرا لامع؛ امیر رضا دهقانی نیا


مطالعه تطبیقی نقش مصلحت کودک در انحلال فرزندخواندگی در نظام حقوقی ایران و انگلیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1403

10.30497/flj.2024.245008.1940

فاطمه سادات حسینی؛ حوری پوررحیم


بررسی تطبیقی آموزه‌های قرآن و فمینیسم در موضوع حقوق جنسی در روابط زناشویی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1403

10.30497/flj.2024.244420.1906

فاطمه کرمانشاهی


تأثیر چالش‌های فقهی و حقوقی ناباروری بر روابط زوجین شهر اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1403

10.30497/flj.2024.244429.1908

فاطمه گرجی؛ ابوالقاسم ولی زاده؛ محمد حسنی


چالش‌های حقوقی تابعیت فرزند حاصل ازدواج زن ایرانی و مرد غیرایرانی با تأکید بر مقرره اصلاحی 1398

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1403

10.30497/flj.2023.244625.1919

فاطمه فرجی؛ حانیه ذاکری نیا


علمی- ترویجی

تحولات تاریخی موانع و موجبات طلاق در حقوق ارمنیان ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1403

10.30497/flj.2024.244768.1930

حسین حیدری؛ عذرا خاتمی


نفقه حمل و چالش های ناشی از انفاق به حامل پس از مفارقت از زوج در نظام حقوقی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1402

10.30497/flj.2024.244380.1905

صدیقه مهدوی کنی؛ زهرا السادات نجم آبادی


مصداق شناسی خشونت جنسی علیه زوجه از منظر فقه امامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1403

10.30497/flj.2024.242812.1780

زهرا السادات نجم آبادی؛ کبری پورعبدالله؛ سیده مائده تقوی؛ ریحانه جهانی


بازخوانش اعتبار و تضمین شرط عدم ازدواج مجدد در فقه، حقوق و روانشناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1402

10.30497/flj.2024.244922.1933

مهدی ملائی


اعتبار یا عدم اعتبار مخالفت زوج با اشتغال زوجه با وجود قبول شرط اشتغال زوجه ضمن عقد نکاح

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1400

10.30497/flj.2021.240815.1657

جواد سرخوش؛ فاطمه طایفی؛ فاطمه محمدی