موضوعات = کلیاتی در حقوق خانواده
خانواده‌های معیار و نوظهور در نظام‌های حقوقی ایران و آمریکا

دوره 28، شماره 78، اردیبهشت 1402، صفحه 105-137

10.30497/flj.2022.243356.1811

فائزه عظیم زاده اردبیلی؛ فاطمه مشایخی؛ نرگس ایزدی


نقدی حقوقی بر ماهیت کنونی جهیزیه در ایران

دوره 25، شماره 73، آبان 1399، صفحه 125-103

10.30497/flj.2021.238921.1557

مریم السادات محقق داماد


آسیب شناسی سیاست کنترل موالید و قانون تنظیم خانواده

دوره 23، شماره 68، تیر 1397، صفحه 125-151

10.30497/flj.2018.68758

فائزه عظیم زاده اردبیلی؛ زهرا جلالی


بررسی دلایل لزوم حمایت کیفری از حریم خصوصی خانواده

دوره 21، شماره 64، خرداد 1395، صفحه 31-58

10.30497/flj.2016.59330

فائزه عظیم زاده اردبیلی؛ زهرا میرزازاده


پیشرفت فرهنگی و جایگاه حیات طیبه در فقه خانواده

دوره 21، شماره 64، خرداد 1395، صفحه 59-84

10.30497/flj.2016.59333

منیره حق خواه؛ صدیقه محمدحسنی


آثار فقهی حقوقی رجوع از لعان در نفی ولد

دوره 19، شماره 61، دی 1393، صفحه 143-154

10.30497/flj.2014.49262

ملیحه سادات حسینی بهارانچی؛ محمد صالحی مازندرانی


کفائت در عقد نکاح از نظر فریقین

دوره 19، شماره 60، تیر 1393، صفحه 55-80

10.30497/flj.2014.59316

طاهر علی محمدی؛ خالد نبی نیا


نظریه رُخصت های شرعی و کاربرد آن درحقوق خانواده

دوره 18، شماره 59، دی 1392، صفحه 5-28

10.30497/flj.2013.59318

زهره کاظمی؛ طوبی شاکری گلپایگانی؛ سید ابوالقاسم نقیبی


جواز یا حرمت ارائه خدمات کمک باروری

دوره 18، شماره 58، شهریور 1392، صفحه 53-79

10.30497/flj.2013.40814

مهشید سادات طبایی


فرهنگ کنترل موالید در نگاه فقهی و اجتماعی

دوره 17، شماره 57، مهر 1391، صفحه 5-27

10.30497/flj.2012.39726

فائزه عظیم زاده اردبیلی؛ انسیه خدایی


تغییر جنسیت و آثار فقهی ـ حقوقی آن بر روابط زوجین

دوره 17، شماره 56، فروردین 1391، صفحه 21-47

10.30497/flj.2012.39425

علی رضا فصیحی زاده؛ سعید صناعی


قواعد عام فقه و کاربرد آن در حقوق خانواده

دوره 15، شماره 53، اسفند 1389، صفحه 23-47

10.30497/flj.2011.39980

سید ابوالقاسم نقیبی


درآمدی بر مسأله‌شناسی حقوقی با تأکید بر نظام حقوقی زن و خانواده در اسلام

دوره 15، شماره 53، اسفند 1389، صفحه 68-95

10.30497/flj.2011.39982

محمود حکمت‌نیا؛ سید محمدحسین کاظمینی


حریم خصوصی در مناسبات و روابط اعضای خانواده

دوره 15، شماره 52، شهریور 1389، صفحه 5-28

10.30497/flj.2010.39990

سید ابوالقاسم نقیبی