فرهنگ کنترل موالید در نگاه فقهی و اجتماعی

نویسندگان

1 استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه ایلام

چکیده

سیاست کنترل جمعیت، شامل مجموعه برنامه‏هایی است که توسط دول غربی مطرح شده و أخیراً مورد توجه مجاری قانون‌گذاری، اجرایی و بخش عمده تبلیغات کشور قرار گرفته است. از آن‌جا که این طرح مخالف با سفارش‏های دین اسلام است، ضرورت دارد مباحث کنترل موالید از زاویه نگاه دینی و با توجه به ادله و متون اسلامی مورد بررسی قرار گیرد. مسائل اساسی این است که آیا توص یه اسلام به کثرت جمعیت، نظر به کثرت کمی است یا کیفی؛ و دیگر این‏که فقهای اسلام درباره کنترل موالید چه نظری دارند و آیا اجرای این طرح در ایران با توجه به وضعیت کنونی جایز است؟ در این مقاله سعی شده است با بررسی آیات و روایات و اقوال فقهای شیعه به این سؤالات پاسخ داده شود. در نهایت این نتیجه حاصل می‏شود که توصیه اسلام به کثرت موالید، با توجه به کمیت و کیفیت قضیه است و نظریه کنترل جمعیت در ایران مورد پذیرش واقع نمی‏شود و توصیه می‏شود به جای ترغیب افراد به روش‏های جلوگیری، روش‏های تربیت صحیح آموزش داده شود تا جامعه تبدیل به جامعه‏ای قدرتمند و کارآمد شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Birth Control From Theological and Social Point of View