کفائت در عقد نکاح از نظر فریقین

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه ایلام

2 دانشجوی دکتری فقه و حقوق اسلامی دانشگاه تهران

چکیده

کفائت در نکاح، مماثلت، هم‌شأنی و همتایی زوجین در برخی امور است. در مورد مصادیق و معیارهای کفائت در نکاح، میان فقهای امامیه و نیز اهل سنت اختلاف نظر وجود دارد. مشهور فقهای امامیه، ملاک کفائت و هم‌شأنی زن و مرد را اسلام و ایمان به معنای اعتقاد به امامت ائمه دوازده ‌گانه علیهم ‌السلام می ‌دانند؛ چنان‌که از دیدگاه گروهی دیگر، تنها اسلام به معنای عام آن، شرط کفائت است. برخی هم آن را عبارت از اسلام، ایمان و توان پرداخت نفقه دانسته ‌اند. اما اکثر فقهای عامه، علاوه بر تساوی زوجین در اسلام، نسب، حریّت و حرفه، تساوی زن و مرد از حیث سلامت و عیوب مجوز فسخ نکاح را از معیارهای کفائت تلقی کرده ‌اند.
مقاله حاضر در صدد پاسخ‌گویی به این سؤال است که حقیقتاً چه اموری می‌توانند مصادیق کفائت در نکاح در دین مقدس اسلام باشند؟ با بیان دیدگاه‌ ها و ادله فقهای امامیه و اهل سنت و نقد آن‏ها این نتیجه بدست می ‏آید که غیر از «اسلام» به معنای عام آن، هیچ معیار دیگری در کفائت شرط نیست. اموری مثل نسب، حریت و شغل، از دیدگاه مذاهب چهارگانه شرط لزومند نه شرط صحت نکاح، و از دیدگاه فقهای امامیه، نه شرط لزومند و نه شرط صحت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Equality (Peer) in Marriage Contract in Both Sonni and Shiia Sects

نویسندگان [English]

  • Taher Alimohammadi 1
  • Khaled Nabiniya 2
چکیده [English]

Peer in marriage contract is defined as equality and similar dignity of spouse in some issues. There is a difference of opinion among Imamiya jurists and also the Sunnite scholars concerning the issues and criterion of equality in marriage. Reputed Imamiya jurists consider Islam & belief in the Imamate of the twelve Imams (PBUT) to be the criterion for the equality and similar ranking of the man and the woman. Yet, from the perspective of another group, only Islam in its broadest sense of the word is the only condition required. Still others believe that Islam, faith, and the ability to pay alimony is enough to elaborate the term kefaat (peer). In addition to the equality of spouses in Islam, most of the general jurists consider parentage, liberty and career, equality between men and women -in terms of health and defect- for the termination of the marriage (contract) as criterion for equality.
This paper seeks to answer to this question: ‘Indeed, what issues can be the examples of equality in marriage in Islam?’ By expressing the opinions and reasons of both Imamiya jurists and Sunnite scholars and their critiques that other than “Islam” in the broadest sense of the word, no other criterion is a condition for equality. This conclusion can be formed that affairs such as parentage, liberty and occupation, from the viewpoint of the four religions, are the necessary conditions, and are not the condition of the validity of marriage and from Imamiya jurists’ point of view they are neither a condition for (marriage) nor a condition for the validity thereof.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Couples’ equality
  • validity of marriage contract
  • necessary condition
  • equal rank
  • Islam
  • faith