آثار فقهی حقوقی رجوع از لعان در نفی ولد

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه قم

2 استادیار و مدیر گروه حقوق خصوصی دانشگاه قم

چکیده

فقهای امامی دربارة آثار نسب پس از رجوع پدر از لعان فرزند نظرات مختلفی ابراز کرده‏اند.  مقاله حاضر با در نظر گرفتن ماهیت حقوقی رجوع از لعان که نوعی اقرار است، به تحلیل مستندات فقهی هر یک از نظرات، از جمله روایات موجود و اصول عملیه قابل استناد، همت گمارده است و در صدد پاسخ‏گویی به این پرسش است که آیا تمام آثار نسبی  پدر و فرزند و نیز خویشاوندان پدری با فرزند پس از رجوع پدر از لعان بازمی‌گردد یا تنها بخشی از آثار نسبی که تکلیفی برای پدر محسوب می‌شوند، باز می‌گردند و هیچ حقی پس از بازگشت برای پدر متصور نیست. از جمع دو روایت صحیح موجود برداشت می‌شود که در صورت رجوع پدر از لعان در مواردی که لعان برای نفی ولد صورت گرفته باشد، فرزند به مرد در حقوقی ملحق است که بر عهده پدر است. یعنی تمامی تکالیف یک رابطه نسبی پدر و فرزندی را پس از رجوع، در قبال فرزند خواهد داشت. در مقابل برای فرزند هیچ تکلیفی متصور نیست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Legal Consequences of Solemn Malediction in Denial of Child

نویسندگان [English]

  • Maliheh sadat Hosseini baharanchi 1
  • Mohammad Salehi Mazandarani 2
1 Master of Science in Law, Qom University
2 Assistant Professor of Law at Qom University
چکیده [English]

There are different opinions among shiite Jurists regarding the consequence of solemn malediction after the negation of the father's solemn malediction denying the child. In this article while considering the legal nature of the father's denial which is a kind of confession and analysis of each and every Judicial documents as well as the present traditions and reliable practical principles, it has been attempted to answer the question as to whether the child enjoys the parental relation and continues its relation with the father's relatives or only one side of the relationships remains which includes the parental duties of the father, leaving him with no rights toward the child after its denial. It can be deduced from both correct versions available that if the father returns to the family and negates the solemn malediction, all duties of parental relation remain, but the child has no responsibility toward its fathers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Solemn malediction
  • denial of child
  • negation of solemn malediction
  • attachment of child to father