جواز یا حرمت ارائه خدمات کمک باروری

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسنده

عضو هیأت علمی گروه حقوق خصوصی واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

امروزه استفاده از شیوه‌های جدید باروری با سرعت وصف‌ناشدنی توسط زوجین نابارور مورد استقبال قرار می‌گیرد. در تمامی شیوه‌های نوین باروری آنچه در بدو امر ضرورت می‏یابد، اخذ سلول جنسی از زن یا مرد و تلقیح آن به رحم زن متقاضی فرزند یا زن بیگانه است. سلول جنسی مزبور با تخمک و یا اسپرم همسر یا بیگانه در محیط آزمایشگاه ترکیب می‌شود و سپس سلول ترکیب یافته به رحم متقاضی منتقل می‌شود و یا در مرحله پیشرفته‌تر، جنین به دست آمده به رحم زن متقاضی فرزند یا بیگانه منتقل می‌گردد؛ جواز یا حرمت اخذ سلول‌های جنسی یا جسمی از زنان و مردان داوطلب و یا حمل و زایمان از طرف داوطلب جانشینی در بارداری، مسأله‌ مقاله حاضر است که نویسنده به بررسی آن می‏پردازد. نظر به این که برخی  فقها به حرمت این عمل و برخی به جواز مطلق و گروهی به جواز در صورت عدم ارتکاب مقدمات حرام و برخی به وجوب اظهارنظر نموده‌اند، نویسنده در مقاله حاضر با بررسی دیدگاه‌های ایشان نتیجه می‌گیرد که احتمالاً اضطرار افراد نابارور دلیلی برای وجوب ارائه خدمات کمک باروری نیست و جز در موارد خاصی که ارائه با ارتکاب مقدمات حرام همراه نباشد و یا ضرورتی از جهت ارائه‌کننده وجود داشته باشد، ارائه خدمات کمک باروری جایز نیست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Permission or Prohibition of Assisted Reproductive Services

نویسنده [English]

  • Mahshid Sadat Tabaee Tabaee
چکیده [English]

Nowadays the use of new methods of fertility is increasingly welcomed by infertile couples. In all the new ways of reproduction services it is initially essential to inoculate the sex cells with the applicant’s uterus or with that of the surrogate. Furthermore the above mentioned sex cells combine with the spouse’s or donor’s sperm or ovule in the laboratory and later the hybrid cell is transferred into the uterus of the applicant. In more advanced stages the created embryo is transferred to the uterus of the applicant. Permission of taking sex cells from a male or female as well as surrogacy and delivery by the applicants are among the issues which need further study and elaboration. Some Islamic jurists have prohibited, and some absolutely permit, while others permit it without committing unlawful arrangements.
By reviewing these approaches the author concludes that the urgency of infertile spouse is not the reason for the necessity of providing assisted fertility services, except in case of urgent cases provided no unlawful act has been carried out.

کلیدواژه‌ها [English]

  • donation
  • assisted fertility services
  • necessity
  • urgency
  • touch
  • sight
  • masturbation