موضوعات = حقوق خانواده
وحدت ملاک فقهی، حقوقی و اخلاقی بین معدوم‌کردن جنین فریز شده به‌عنوان قسمی از جنین‌های آزمایشگاهی با سقط‌جنین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1402

10.30497/flj.2023.243569.1836

نسیبه هاشمی نژاد؛ فائزه عظیم زاده اردبیلی؛ مریم السادات محقق داماد


چالش‌های فقهی – حقوقی سقط درمانی در پرتو قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1402

10.30497/flj.2023.244347.1900

الهه طاهربخت؛ مریم السادات محقق داماد


رویکرد رویه قضایی به مساله نشوز در مرحله رسیدگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1402

10.30497/flj.2023.245099.1944

سمیرا بیکدلو؛ رقیه سادات مومن؛ لیلا سادات اسدی


سوء استفاده از حقوق خانوادگی در روابط زوجین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1402

10.30497/flj.2023.245208.1946

شاهین رضایی؛ عباس کریمی؛ ابراهیم تقی زاده؛ رامین پورسعید


امکان‌سنجی مهندسی نظام حقوقی با رویکرد حقوق خصوصی و آثار آن مبتنی بر نقش خانواده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1402

10.30497/flj.2024.245452.1958

محمد طاهری؛ عباس کریمی؛ بختیار عباسلو


امکان‌سنجی ازدواج دوقلوهای به‌هم‌چسبیده (با نگاه تطبیقی به فقه مذاهب اسلامی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1402

10.30497/flj.2024.245607.1977

رضا دریائی؛ فرشید خسروی


اعتبار یا عدم اعتبار مخالفت زوج با اشتغال زوجه با وجود قبول شرط اشتغال زوجه ضمن عقد نکاح

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1400

10.30497/flj.2021.240815.1657

جواد سرخوش؛ فاطمه طایفی؛ فاطمه محمدی


بازخوانش اعتبار و تضمین شرط عدم ازدواج مجدد در فقه، حقوق و روانشناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1402

10.30497/flj.2024.244922.1933

مهدی ملائی


بررسی اطلاق و تقییدحکم نکاح در آیات و روایات مذاهب اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1403

10.30497/flj.2024.245684.1980

زهرا لامع؛ امیر رضا دهقانی نیا


کار کودک در نظام حقوق خانوادة ایران از منظر ایجابی و سلبی

دوره 28، شماره 79، مهر 1402، صفحه 83-108

10.30497/flj.2023.244272.1887

عاطفه عباسی کلیمانی؛ فاطمه عباسیان ارانی؛ محمد حسین شهبازی


نهاد خانواده در پرتو اصالت اجتماع

دوره 28، شماره 79، مهر 1402، صفحه 239-266

10.30497/flj.2023.244281.1890

سیدابوالقاسم نقیبی؛ معصومه شهریاری


تحلیل حقوقی ماهیت توافقات درضمن طلاق توافقی

دوره 27، شماره 76، خرداد 1401، صفحه 119-143

10.30497/flj.2022.241969.1749

غفور خوئینی؛ مریم غنی زاده بافقی؛ شیرین دشتیان روزبهانی


شرط عدم اخراج زوجه از بلد در نگاه فقهی ـ حقوقی و فروعات آن

دوره 26، شماره 75، آبان 1400، صفحه 103-127

10.30497/flj.2021.240941.1663

محسن ناظمی زاده؛ مریم السادات محقق داماد