موضوعات = مسائل نظام حقوقی در اسلام
چالش‌های قانونی ـ فقهی فاعلیت مادر در فرآیند درمان سقط جنین سندرم داون بر اساس قاعدة لاحرج

دوره 28، شماره 78، اردیبهشت 1402، صفحه 31-58

10.30497/flj.2023.243696.1842

کوثر میرزایی؛ آسیه حدادی دلاور؛ فهیمه جهانیان؛ منصوره زارعان


اثرپذیری زنان بزهکار از شرایط محیطی در تحقق جرائم علیه تمامیت معنوی (مطالعة موردی استان مازندران)

دوره 25، شماره 73، آبان 1399، صفحه 26-5

10.30497/flj.2021.239889.1598

فاطمه زهرا فلاحیان؛ مهدی اسماعیلی؛ حسن حاجی تبار فیروزجائی


اصل مصلحت در اولویت حضانت

دوره 19، شماره 61، دی 1393، صفحه 5-17

10.30497/flj.2014.49260

زهره کاظمی


پیشگیری وضعی از جرایم جنسی

دوره 19، شماره 61، دی 1393، صفحه 71-96

10.30497/flj.2014.49259

احمدرضا توحیدی؛ دنیا فضلی


جهاد زن با رویکردی بر جهاد اقتصادی

دوره 18، شماره 59، دی 1392، صفحه 121-146

10.30497/flj.2013.59321

زهره نیکفرجام


درآمدی بر مسأله‌شناسی حقوقی با تأکید بر نظام حقوقی زن و خانواده در اسلام

دوره 15، شماره 53، اسفند 1389، صفحه 68-95

10.30497/flj.2011.39982

محمود حکمت‌نیا؛ سید محمدحسین کاظمینی


نقش اشتغال زنان در توسعه و تعدد نقش‌ها

دوره 13، شماره 49، اسفند 1387، صفحه 67-85

10.30497/flj.2009.67924

فهیمه ملک‌زاده