اثرپذیری زنان بزهکار از شرایط محیطی در تحقق جرائم علیه تمامیت معنوی (مطالعة موردی استان مازندران)

نوع مقاله : کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‏شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی، آمل، ایران

2 استادیار گروه حقوق جزا و جرم‏شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر، قائمشهر، ایران

چکیده

امروزه بروز تحولات اجتماعی و حضور فعال زنان همگام با مردان منجر به افزایش نرخ بزهکاری آنان شده است. به دلیل نقش اساسی زنان در خانواده و اجتماع، بروز ناهنجاری‏ها و انحرافات از سوی آنان می‏تواند جامعه را متزلزل کند. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی ــ تحلیلی، بررسی‌های آماری در خصوص بزهکاری زنان مربوط به سال‏های اخیر در استان مازندران صورت گرفته است. در پاسخ به نحوة تأثیر بزهکاری زنان در جرائم علیه تمامیت معنوی، ضمن شناسایی شاخصه‏ها و مبانی نظری این جرائم، به تبیین آماری مصادیق آن پرداخته شده است. نتیجه اینکه اولاً جرائم علیه تمامیت معنوی از جرائم شایع زنان در این استان محسوب می‏شود؛ ثانیاً نقش خانواده، تغییر الگوی‏های رفتاری ناشی از تعاملات محیط اجتماعی، سبک زندگی، گستردگی محرک‏ها، تأثیرپذیری از محیط اطراف و دیگر موارد، در افزایش میزان انتقال فرهنگ رفتاری ناصحیح میان زنان بسیار تأثیرگذار است. به‌منظور کاهش یا رفع این جرائم این راه‌ها پیشنهاد می‌شود: توصیه‏های آموزشی در قالب نرم‌‌‌‌افزار، آموزش مهارت‏های زندگی و رفتاری، گذران اوقات فراغت با استفاده از تفریحات سالم همچون ورزش یوگا، افزایش مزایای رفاهی زنان شاغل در محیط‏ های پر تنش .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of the women's delinquency from environmental conditions in committing crimes against spiritual integrity (Case study of Mazandaran province)

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Zahra Fallahian 1
  • Mehdi Esmaeli 2
  • Hassan Haji Tabar Firoozjaei 2
1 Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Bascic Science, Islamic Azad University, Ayatollah Amoli Branch, Amol, Iran
2 Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Ghaemshahr Branch, Ghaemshahr, Iran
چکیده [English]

Today, the emergence of social developments and the active presence of women along with men have lead to increase the delinquency rates among the women. Due to the main and fundamental role of women in the family and society, the occurrence of anomalies and deviations by them can be cause to decline of society. This research with descriptive-analytical method, have been conducted due to statistical studies on delinquency of women in Mazandaran province in recent years. In response to how the women's delinquency affects on crimes against spiritual integrity, in addition to identifying the characteristics and theoretical foundations of these crimes, its examples have been statistically explained. The results have been shown,  firstly, crimes against spiritual integrity are the most common crimes committed by women in this province; Secondly, the role of the family, changing behavioral patterns resulting from social environment interactions, lifestyle, the extent of stimuli and being influenced by the environment, etc., is very effective in increasing the transmission of incorrect behavioral culture among women. In order to reduce and eliminate these crimes, educational recommendations have been suggested in the form of software, life and behavioral skills training, spending leisure time using healthy recreation such as yoga, increasing welfare benefits for working women in stressful environments and so on.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crimes against spiritual integrity
  • women
  • family
  • characteristics
  • factors
  • environment
دهخدا، علی اکبر(1377). لغت‌نامه. تهران: دانشگاه تهران.
رشیدی، احمد؛ و براتی، مریم(1395). بررسی وضعیت زنان زندانی و روش‏های بازپروری آنها مطالعه موردی زندانیان اراک در سال 1394. دو فصلنامه علمی ـ تخصصی پژوهش‌نامه زنان، 7(3)، ص65ـ88.
زمانی، فریبا(1391). مطالعه جامعه‌شناختی تأثیر وضعیت خانوادگی در بزهکاری زنان در تهران(جامعه آماری: زنان مجرم زندان اوین در دهه 1380). فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی، 3(2)، ص79ـ99.
عالی‌‌پور، حسن(1384). فمینیسم و جرم‌شناسی. مجله مطالعات راهبردی زنان، 8(30)، ص50ـ72.
عروتی موفق، اکبر(1396). مبانی کرامت انسانی در قانون جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه پژوهش‏های انقلاب اسلامی، 6(20)، ص155ـ172.
فروغی، فضل‌الله؛ برجی، محمدناصر؛ و مصلحی، جواد(1393). مبانی ممنوعیت نقض حریم خصوصی در حقوق ایران و آمریکا. مجله مطالعات حقوقی، 6(3)، ص137ـ172.
فیروزجاییان، علی‌اصغر؛ و رضایی چراتی، زهرا(1393). «تحلیل جامعه‌شناختی خشونت زنان علیه مردان». فصلنامه توسعه اجتماعی(توسعه انسانی سابق)، 9(2)، ص105ـ130.
مجلسی، محمدباقر(1315هـ). بحارالانوار. تهران: انتشارات دار الکتب الاسلامیه.
مدنی، قاسم(1396). مبانی جرم شناختی بزهکاری زنان. دومین کنفرانس ملی حقوق، الهیات و علوم سیاسی، شیراز: مرکز توسعه آموزشهای نوین ایران (متانا).
میرحسینی، زهرا(1395). پدیدارشناسی زمینه‌های ارتکاب جرم در زنان. فصلنامه پژوهشنامه مددکاری اجتماعی، 2(8)، ص113ـ147.
نجفی ابرندآبادی، علی حسین؛ هاشم‌بیگی، حمید(1395). دانشنامه جرم‌شناسی. تهران: نشر گنج دانش.
ویلیامز، فرانک پی؛ مک شین، ماری لین دی(1393). نظریه‏های جرمشناسی(حمیدرضا ملک محمدی، مترجم). تهران: میزان.
 
Agnew, R. (2007). Strain theories. In G. Ritzer (Ed.), The Blackwell Encyclopedia of Sociology (pp. 4781-4782). Malden, MA: Blackwell.
Bloom, B., Owen, B. & Covington, S. (2003).Gender-responsive strategies: research, practice and guiding principles for women offenders. (NIVpublication No. 018017). Washington D.C: national institute of corrections.
Cleveland, E. S., & Yu, M. (2019).Modeling female social aggression: predictors from multiple developmental contexts. The Journal of genetic psychology, 180(4-5), 185-204.
Cohen, L. E., & Felson, M.(1979). Social change and crime rate trends: A routine activities approach. American Sociological Review, 44, 588-607.
Fisher, B. S. (Ed.). (2010). Encyclopedia of victimology and crime prevention (Vol. 1). Sage.
Hagan, M. J., Waters, S. F., Holley, S., Moctezuma, L., & Gentry, M. (2020). The interactive effect of family conflict history and physiological reactivity on different forms of aggression in young women. Biological psychology, 107888.
Jones, M. S., Worthen, M. G., Sharp, S. F., & McLeod, D. A. (2018).Life as she knows it: The effects of adverse childhood experiences on intimate partner violence among women prisoners. Child Abuse & Neglect, 85, 68-79.
Park, S. H., & Choi, E. H. (2020). The cycle of verbal violence among nurse colleagues in South Korea. Journal of interpersonal violence.
Piquero, N. & Sealock, M. D.(2004).Gender and general strain theory: A preliminary test of Broidy and Agnew’s Gender/GST Hypothesis. Justice Quarterly, 21, 125-158.
Simpson, E., Duarte, J., & Bishop, B. (2015). When Moms Say Bad Words: Family and Peer Influence on the Frequency of Swearing. The Pegasus Review: UCF Undergraduate Research Journal (URJ), 8(2), 1.
Shohan, M., Noori, G., Mohammadyari, E., Vasigh, A., Kazeminezhad, B., & Tavan, H. (2017).Effects of verbal and physical violence by patient companions on female nurses and their health. Shiraz E-Medical Journal, 18(12), e14431.
Sutherland, E. H. (1947). Principles of criminology(4th ed.). Philadelphia: Lippincott.
United Nations. General Assembly(1949). Universal declaration of human rights (Vol. 3381). Department of State, United States of America.