نقش بانوان در استحکام درونی نظام از دیدگاه مقام معظم رهبری

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه علوم انتظامی امین

2 دانش‏ آموخته کارشناسی ارشد مطالعات زنان دانشگاه اصفهان،

چکیده

اگر ساخت درونی نظام مستحکم و قوی باشد، توسعه، پیشرفت، استقلال، آزادی و بسیاری از مواهب الهی و اجتماعی نصیب کشور می‏شود؛ برای دستیابی به این هدف بزرگ، باید اقشار مختلف مردم مشارکت و همکاری داشته باشند؛ زنان می‏توانند در استحکام ساخت درونی نظام نقش مهمی داشته باشند. شناخت دیدگاه مقام معظم رهبری در این خصوص، برای راهنمای عمل زنان ولایت­مدار ضروری است. مقاله حاضر در نظر دارد به روش توصیفی ـ تبینی به این سؤال اصلی پاسخ دهد که از دیدگاه مقام معظم رهبری بانوان چه نقشی در استحکام درونی نظام اسلامی دارند؟ برای پاسخ به این سؤال، بعد از تعیین شاخص‏ های استحکام درونی نظام از دیدگاه رهبری، با تحلیل محتوای بیانات ایشان، وظایف زنان در مشارکت در این امر استخراج می‏شود. یافته‏ها نشان می‏دهد از نظر معظم­له زنان با اقداماتی چون تحکیم بنای خانواده، تربیت نسل آینده که مدافع ارزش‏های انقلاب باشند، تشویق همسر و فرزندان به دفاع از نظام، مقابله با تهاجم فرهنگی، تقویت سبک زندگی دینی، کمک به اقتصاد مقاومتی با مصرف کالاهای ایرانی، کسب علم و دانش، حضور به‏موقع در صحنه‏های مورد نیاز و... می‏توانند نقش مهمی در استحکام درونی نظام داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Role of Women in the Inner Consolidation of the System from the Viewpoint of Iran’s Supreme Leader

نویسندگان [English]

  • fariba shayegan 1
  • Fahimeh Momenirad 2
1 professor in Social Science, Amin Military Science University
2 Postgraduate in Women Studies (the rights of women in Islam), Isfahan University
چکیده [English]

A firm well- structured society would not bring about progress and freedom unless with the contribution of all strata. Among the all contributors, the role of women to provide an inner consolidation is undoubtedly significant. The view of Iran’s Supreme Leader in this matter, the subject on which this article is accomplished, will profoundly be considerable for every devoted Muslim woman. Applying descriptive explanatory method this research first finds the fundamental elements to the consolidation in the society by analysis the content of His Majesty’s quotes. Then it extracts the duty of women in a relevant social contribution. According to His Majesty’s point of views women have great influence to strengthen the inner basis of the society by: making a firm family structure, upbringing the next devoted generations to the Islamic revolution, encouraging husband and children to defend the Islamic society, standing against cultural invasion, building up a spiritual life, contributing in the economic policy of resistance and last but not least gaining knowledge.
The findings showed that the women were supportive of measures such as consolidation of family building, the upbringing of the future generation of the revolution in such a way as to defend the values ​​of the revolution, encouraging the wife and children to defend the system, confronting cultural invasion, religious lifestyle, helping The domestic economy can play an important role in contributing to the production and consumption of domestic goods and helping a resilient economy, acquiring knowledge and knowledge, attending the scene at needed times, and pursuing socio-political activities appropriate to their physical and mental characteristics. The internal build-up of the system

کلیدواژه‌ها [English]

  • the inner consolidation of the system
  • the Supreme Leader
  • the role of women
  • to build up family structure
  • cultural invasion
قرآن کریم، ترجمه آیت الله مکارم شیرازی
پناهی، محمدحسین، نظریه‏ های انقلاب: وقوع، فرایند و پیامدها(1389). تهران، سمت
دلاور، علی، مبانی نظری و علمی پ‍ژوهش در علوم انسانی واجتماعی(1376)، تهران، رشد
روشه، گی، جامعه‌شناسی تالگوت پارسونز(1376)، ترجمه نیک‌گهر، تهران، تبیان
 قربانی، مصطفی، تقویت ساخت درونی کشور به مشابه راه حل مشکلات کشور(1392)، چهاردهم مهرماه، پرتال مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
کوهن، استانفورد. تئوری‌های انقلاب(1379)، ترجمه علیرضا طیب، تهران، قومس
مارشال، کاترین و گرچن راسمن، روش تحقیق کیفی(1377)، ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، چاپ دوم
منابع مربوط به سخنان آیت‏الله خامنه‏ای برگرفته از سایت خامنه‏ ای         www.leader.ir
 Panahi, M. H., An Introduction to the Islamic Revolution of Iran and It`s Slogans, London, al Hoda, 2001