بزه‌دیده شناسی زنان و زمینه‌های مؤثر در کاهش جرایم

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

زنان تربیت یافته، فرهیخته و آگاه سلامت جامعه را تأمین می‌نمایند و بالعکس چنانچه زنان، از داشتن یک زندگی صحیح محروم مانده و امنیت آنان به مخاطره افتد، بی‌شک افراد جامعه نیز از نتایج این امر بی‌نصیب نخواهند بود. بزه‌دیدگی زنان یکی از آفاتی است که به علت ساختارهای زیستی ـ روانی و اجتماعی و فرهنگی حاکم بر زندگی زنان، کیفیت و شکل خاصی به خود می‌گیرد.
مقاله حاضر علاوه بر بررسی بزه‌دیدگی زنان و علل آن به بزه‌دیدگی ساختاری زنان نیز پرداخته و این مسأله را در سطح خرد یعنی بزه‌دیدگی ناشی از جرایم مورد بررسی قرار می‌دهد و نگاهی گذرا به بزه‌دیدگی سطح کلان نیز دارد  و به این نتیجه می‌رسد که برای رفع بزهکاری باید زمینه‌های بزه‌دیدگی رفع شود. لذا راه حل‌های قانونی را برای این منظور ارائه می‌نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Women Victomology and Effective Ways

نویسنده [English]

  • Homa Davoodi
چکیده [English]

Women's fundamental role in society can not be ignored. Women are the better half of the nation and about half of mankind includes woman.
Their role in establishing the institution of family life, building home, raising the children, making an ideal family, and ideal society can not be overlooked. Her strength in totality contributes to social development. The position of the woman in any society is the indicator of health of the society.
If they are deprived from a healthy circumstances, their security will be at stake. Needless to say that as a result of its consequences the immediate family men and children as well as the society will suffer.
Moreover while considering the causes of women's victimization, the present article also studies offences which arise out of violation against women. It also / proposes legal solutions to prevent woman victimization and finally to reduce offences or crime in society.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iconology
  • women Iconology
  • different kind of Iconology