موضوعات = حقوق غیر مالی زنان در ازدواج
چالش‌های حقوقی تابعیت فرزند حاصل ازدواج زن ایرانی و مرد غیرایرانی با تأکید بر مقرره اصلاحی 1398

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1403

10.30497/flj.2023.244625.1919

فاطمه فرجی؛ حانیه ذاکری نیا


امکان‌سنجی ترتب نشوز زوج در نکاح موقت

دوره 26، شماره 75، آبان 1400، صفحه 211-233

10.30497/flj.2022.242322.1747

رضا دهقان نژاد؛ فرج الله هدایت نیا


مطالعه‌ فقهی ـ حقوقی اذن زوج در اعمال جراحی زیبایی زوجه

دوره 22، شماره 67، دی 1396، صفحه 31-56

10.30497/flj.2017.67803

حمیدرضا صالحی؛ نرگس باقری مطلق


بازخوانی ادله فقهی حق امتناع زوجه

دوره 22، شماره 67، دی 1396، صفحه 127-142

10.30497/flj.2017.67475

اعظم غیاثی ثانی


جایگاه حق قسم در تحکیم کیان خانواده

دوره 22، شماره 66، خرداد 1396، صفحه 27-49

10.30497/flj.2017.63574

کبری پورعبدالله؛ صدیقه محمدحسنی


حق حبس در نظام حقوقی خانواده در اسلام

دوره 16، شماره 54، شهریور 1390، صفحه 5-27

10.30497/flj.2011.39745

فائزه عظیم زاده اردبیلی


آثار و گستره اذن ولی در نکاح دوشیزه

دوره 14، شماره 50، شهریور 1388، صفحه 67-87

10.30497/flj.2009.40008

فائزه عظیم زاده اردبیلی


استقلال دختر در ازدواج و آراء مربوط به آن

دوره 13، شماره 49، اسفند 1387، صفحه 86-106

10.30497/flj.2009.67927

سید ابوالقاسم نقیبی


سن ازدواج دختران در مبانی حقوق اسلامی

دوره 13، شماره 48، شهریور 1387، صفحه 91-105

10.30497/flj.2008.67994

اعظم غیاثی ثانی؛ آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی