آثار و گستره اذن ولی در نکاح دوشیزه

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسنده

استادیار و معاون پژوهشی دانشگاه امام صادق ع پردیس خواهران

چکیده

مسأله اذن ولی در نکاح دوشیزه از مباحث مطرح در جامعه می‌باشد و عده‌ای از فقها و قانونگذاران در قانون مدنی ایران جلب موافقت پدر را علاوه بر موافقت دختر برای ازدواج دختر باکره رشیده لازم دانسته‌اند. حال پرسش مطرح این است آیا دختر ولایت تام دارد؟ و یا اینکه ولی ولایت تام در انتخاب همسر برای دختر دارد؟ دخترانی که بدون اذن پدر ازدواج کرده‌اند، نکاحشان چه حکمی دارد؟ سؤالاتی از این قبیل، در نگاه کلان به در هم تنیدگی‌های جامعه مدرن می‌‌‌تواند پرده از خلأ‌های قانونی بردارد؛ آنچه این خلأها را پر رنگ‌تر می‌نماید، عدم ضرورت اذن پدرانی است که از ازدواج دختران خویش با کفو خود ممانعت می‌کنند.
در این مقاله سعی شده دو نظریه قابل توجه در میان آراء فقها و حقوقدانان بررسی و علت اشتراک بین ولایت پدر و دختر که نظریه مورد قبول قانونگذار می‌باشد، بیان گردد. اهمیت این مسأله با توجه به رأی قانونگذار که نکاح صورت گرفته بدون اذن ولی را متوقف به اجازه بعدی پدر می‌داند، روشن می‌گردد. این در حالی است که فقهای متأخر، نکاح فوق‌الذکر را صحیح می‌دانند؛ البته در پذیرفتن این نظریه از طرف قانونگذار نباید هدف او را مبنی بر جعل قواعدی برای نظم جامعه نادیده گرفت که از عوامل اساسی به شمار می‌آید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Guardian's Permission on Girl's Marriage

نویسنده [English]

 • Fa'ezeh Azimzadeh Ardebili
چکیده [English]

Guardian's permission on girl's marriage is one of the controversial issues in society. The presents article studies the various theological and legal views regarding guardian's permission on girl's marriage and the extend of rights Islam has given to girls to choose their husbands.
According to Islamic civil laws, the Jurists and Islamic scholars consider girl's consent as well as guardian's permission essential for the marriage of mature virgin girls.
In wide perspective responding to such questions in a modern society can help shatter the illusions. There are some cases that guardian did not agree with the marriage of the girl with her suitable mate. Such cases made the situation worse from the bad.
The present article also studies the views of the jurists and theologians who believe that the Guardian and the girl's consent which has been ratified by the law makers are essential, It also clarifies the verdict of the law makers which still considers Guardian's permission a condition on the marriage contract that has been signed without the father's permission, whereas the contemporary Islamic scholars consider the above mentioned marriage valid.
On the other hand the view point of the law makers who believe that such permission is necessary to keep law and order in society, should not be ignored
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • guardian
 • Permission
 • virgin
 • marriage dissolving
 • mate

عنوان مقاله [العربیة]

حدود إذن ولـی الأمر فی زواج الفتاة الباکرة و ما یترتّب علیه

چکیده [العربیة]

من المواضیع المطروحة فی المجتمع هو موضوع إذن ولی الأمر فی زواج الفتاة الباکرة و قد نصّ عدد من الفقهاء و المقنّنین فی القانون المدنی علی وجوب موافقة الأب إلی جانب موافقة الفتاة الرشیدة الباکرة و الأسئله التی تطرح نفسها هنا هی هل للفتاة الولایه التامّه؟ هل للولی الولایة التامة فی اختیار الزوج؟ و الفتیات اللاتی یتزوّجن بدون إذن الولی ما هو حکم زواجهن؟ أسئله من هذا القبیل تستطیع أن تکشف عن بعض الثغرات القانونیة فی النظرة الکلیة للنسیج العام للمجتمع العصری.
و الذی یزید من عمق هذه الثغرات هو عدم وجوب استئذان الأب فی حالة رفضه لزواج بنته الباکره من الرجل الکفوء؛ فحاولنا فی هذا المقال دراسة نظریتین مهمتین بین الفقهاء و تبیین سبب الجمع بین ولایة الأب و البنت الذی یعتبر موضع قبول المقنّنین، و تتضح لنا أهمیة هذا الموضوع عندما نری أنّ المقنّنین یحیلون صحة الزواج القائم بدون إذن الولـی إلی استئذان الأب بعد عقد الزواج. و فی الوقت نفسه نری أنّ الفقهاء المتأخرین یعتقدون بصحة هذا الزواج و من الناحیة الأخری یجب ألّا یغیب عن بالنا هدف المقنّنین فی وضع ضوابط تضمن حفظ أمن المجتمع و هذا ما یعتبر من الأهداف الأساسیه لوضع القوانین.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

 • الولایة
 • الإذن
 • الباکرة
 • النکاح
 • العضل
 • الکفوء