سن ازدواج دختران در مبانی حقوق اسلامی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری

2 استاد پژوهشکده امام خمینی؛ مدیر گروه فقه و مبانی حقوق پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی

چکیده

یکی از مهم‌ترین مراحل زندگی انسان، ازدواج است و از مسائل مهم ازدواج، سن مناسب برای این امر است. سؤال اساسی در پژوهش حاضر این است که سن مناسب برای ازدواج چه سنی است و آیا می­توان سن خاصی را برای همه افراد به عنوان حداقل سن ازدواج ذکر نمود.
مشهور فقها قائلند که دختر در سن بلوغ آماده ازدواج است و از آنجا که سن بلوغ دختر را 9 سال می‌دانند، بنابراین حداقل سن تصمیم‌گیری وی برای این امر سرنوشت ساز را 9 سالگی برمی­شمرند.
نوشتار حاضر با تتبع در میان منابع فقهی و تحلیل اقوال مختلف در زمینه سن ازدواج، در صدد یافتن حداقل سن مناسب برای ازدواج دختران است، سنی که با دلایل شرع و هم با عرف و سیره عقلا سازگار باشد. با بررسی دلایل عقلی و نقلی به این نتیجه می­رسیم که مناسب‌ترین سن برای ازدواج، زمانی است که فرد از لحاظ فیزیکی و روانی قابلیت دستیابی به اهدافی را که برای ازدواج متعین است، داشته باشد؛ لاجرم به دلیل تفاوت افراد در این دو بعد، سن ازدواج نیز در افراد متفاوت خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Girls'Age for Marriage in Islamic Law

نویسندگان [English]

 • Azam Ghiyasi 1
 • Aytollah Seyyed Mohammad Mousavi Bojnurdi 2
1 PhD , Tehran , Iran
2 Professor of Institute of Imam Khomeini
چکیده [English]

Marriage is one of the most important periods in a person's life. But to set  
A fixed age for marriage is a serious issue which is discussed in this article. The question is whether it is possible to have a minium fixed age for marriage. The majority of Theologians believe that the age of nine which is the age that puberty begins is a proper age for a girl to get married. Therefore this is the minium age set for marriage. Thus this is the time that marital status starts which is considered a major event in our lives. After studying the Theological sources and the differences of opinions, the author tries to reach a concensus regarding the proper age for marriage which would be compatible with Islamic laws. Taking into consideration the legal reasoning and the opinions of the knowledgeable, we come to the conclusion that the proper age for marriage is when a girl is physically and mentally mature enough to be conscious of the objectives of marriage. As there are individual differences among young girls, a certain age for marriage cannot be determined.  

کلیدواژه‌ها [English]

 • Marriage
 • age
 • growth
 • maturity
 • menstruation
 • wet dream and expedience

عنوان مقاله [العربیة]

سن زواج البنات فی مبانی القوانین الاسلامیة

چکیده [العربیة]

إنّ إحدی مراحل حیاة الانسان هو الزواج، و من قضایا الزواج المهمة هو السن المناسب لهذا الأمر، و السؤال الأساس الذی یطرح نفسه فی هذا المقال هو أنه ما هو السن المناسب للزواج؟ و هل یمکن أن یعیـّن سن خاص لجمیع الأفراد کحد أدنی لسن الزواج.
إنّ مشاهیر الفقهاء یعتقدون أنّ البنت فی سن البلوغ هی مستعدة للزواج، و نظراً الی أنهم یرون أنّ سن بلوغ البنت هو السنة التاسعة من عمرها؛ فلهذا یعتبرون أنّ الحد الأدنی لسن اتخاذ قرارها لهذا الأمر المصیری هو السنة التاسعة من عمرها.
هذا المقال من خلال دراسة المصادر الفقهیة و تحلیل الأقوال المختلفة فی مجال سن الزواج هو یرمی أن یجد حداً أدنی للسن المناسب لزواج البنات حیث یلائم دلائل الشرع و العرف و سیرة العقلاء أیضاً. من خلال دراسة الدلائل العقلیة و المأثورة نستنتج أن أفضل سن للزواج هو متی ما تکون لـلفرد قابلیة الحصول علی الأهداف المتعینة للزواج جسمیاً و نفسیاً؛ علی هذا لابدّ أن یکون سن الزواج مختلفاً بین الأفراد نظراً الی اختلاف الأفراد فی هذین الجانبین.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

 • السن
 • الزواج
 • الرشد
 • البلوغ
 • الحیض
 • المصلحة