نویسنده = فائزه عظیم زاده اردبیلی
وحدت ملاک فقهی، حقوقی و اخلاقی بین معدوم‌کردن جنین فریز شده به‌عنوان قسمی از جنین‌های آزمایشگاهی با سقط‌جنین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1402

10.30497/flj.2023.243569.1836

نسیبه هاشمی نژاد؛ فائزه عظیم زاده اردبیلی؛ مریم السادات محقق داماد


خانواده‌های معیار و نوظهور در نظام‌های حقوقی ایران و آمریکا

دوره 28، شماره 78، اردیبهشت 1402، صفحه 105-137

10.30497/flj.2022.243356.1811

فائزه عظیم زاده اردبیلی؛ فاطمه مشایخی؛ نرگس ایزدی


سیاست‏ های کلان فرهنگی خانواده در پرتو اموزه های دینی

دوره 22، شماره 67، دی 1396، صفحه 57-80

10.30497/flj.2017.66306

فاطمه سرخ حصاری؛ فائزه عظیم زاده اردبیلی


نهاد ولایت بر کودک و خلأها و چالش‌ها‌ی آن در فقه و حقوق

دوره 21، شماره 65، دی 1395، صفحه 5-29

10.30497/flj.2022.62029

فائزه عظیم زاده اردبیلی؛ آلاسادات افقه


بررسی دلایل لزوم حمایت کیفری از حریم خصوصی خانواده

دوره 21، شماره 64، خرداد 1395، صفحه 31-58

10.30497/flj.2016.59330

فائزه عظیم زاده اردبیلی؛ زهرا میرزازاده


سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم علیه زوجه در خانواده

دوره 20، شماره 63، اسفند 1394، صفحه 43-67

10.30497/flj.2016.56649

فائزه عظیم زاده اردبیلی؛ زینب ریاضت


فرهنگ کنترل موالید در نگاه فقهی و اجتماعی

دوره 17، شماره 57، مهر 1391، صفحه 5-27

10.30497/flj.2012.39726

فائزه عظیم زاده اردبیلی؛ انسیه خدایی


حقوق خانوادگی کودکان خارج از نکاح با مطالعه تطبیقی

دوره 16، شماره 55، اسفند 1390، صفحه 91-113

10.30497/flj.2012.39435

فائزه عظیم زاده اردبیلی؛ فائزه طوقانی پور


حق حبس در نظام حقوقی خانواده در اسلام

دوره 16، شماره 54، شهریور 1390، صفحه 5-27

10.30497/flj.2011.39745

فائزه عظیم زاده اردبیلی


علل و مستندات حرمت ازدواج با غیرمسلمان

دوره 15، شماره 52، شهریور 1389، صفحه 29-46

10.30497/flj.2010.39991

فائزه عظیم‌زاده اردبیلی


آثار و گستره اذن ولی در نکاح دوشیزه

دوره 14، شماره 50، شهریور 1388، صفحه 67-87

10.30497/flj.2009.40008

فائزه عظیم زاده اردبیلی


گستره کاربرد قاعده عسروحرج در نظام حقوقی خانواده

دوره 13، شماره 49، اسفند 1387، صفحه 5-25

10.30497/flj.2009.67914

فائزه عظیم‌زاده اردبیلی