موضوعات = انحلال نکاح
وضعیت فقهی حقوقی اختلاف زوجین در اثاثیه منزل

دوره 21، شماره 65، دی 1395، صفحه 83-106

10.30497/flj.2022.62031

همایون مافی؛ سمیه ظهوری؛ محمد فرزانگان


اثر نشوز زوج، در طلاق به در خواست زوجه، از منظر فقه و حقوق

دوره 21، شماره 65، دی 1395، صفحه 107-130

10.30497/flj.2022.62030

سید علی علوی قزوینی؛ سهیل قشلاقی


تحلیل انتقادی استقلال تدلیس در پیدایش خیار فسخ نکاح

دوره 19، شماره 61، دی 1393، صفحه 97-116

10.30497/flj.2014.49258

صدیقه حاتمی؛ عبدالعلی توجهی


بررسی فقهی مواد 1121 تا 1128 قانون مدنی

دوره 17، شماره 57، مهر 1391، صفحه 139-158

10.30497/flj.2012.39743

مریم ابن تراب


بررسی حدود اختیار زوج در طلاق خلع

دوره 17، شماره 56، فروردین 1391، صفحه 75-96

10.30497/flj.2012.39427

فرج الله هدایت نیا


حجر و انحلال نکاح

دوره 15، شماره 52، شهریور 1389، صفحه 68-88

10.30497/flj.2010.39993

فریده شکری


اثر جنون در انحلال نکاح

دوره 14، شماره 50، شهریور 1388، صفحه 131-148

10.30497/flj.2009.40011

سعید ابراهیمی؛ محسن اسماعیلی