اثر جنون در انحلال نکاح

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فقه و حقوق اسلامی دانشگاه تهران

2 استادیار دانشگاه امام صادقع و رئیس دانشکده حقوق و معارف اسلامی

چکیده

مشهور فقیهان امامیه و به پیروی از آنان حقوقدانان معاصر، مطلق جنون را به عنوان یکی از عوامل فسخ نکاح برشمرده‌اند. مستند ایشان، دلالت پاره‌ای از اخبار و روایات وارده در ابواب عیوب و تدلیس در نکاح می‌باشد که در خور تأمل و بررسی است. در نوشتار حاضر، نگارنده با اشاره به برخی نکات اساسی در باب ارکان و شرایط صحت قراردادها، مستندات مزبور را در بوته نقد و بررسی  قرار داده  و ضمن ایراد خدشه به ادله مورد استناد، در نهایت قائل به لزوم تفصیل میان اقسام جنون گردیده است. وی بر این باور است که در فرض جنون مستمر و نیز ادواری مقرون به زمان وقوع عقد، باید نظریه بطلان عقد نکاح را پذیرفت و در موارد جنون ادواری قبل از عقد و بعد از آن قائل به اثبات حق فسخ گردید. پذیرش هر یک از احکام مزبور، آثار فقهی و حقوقی خاصی به دنبال خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Insanity on the Dissolution of Marriage Contract

نویسندگان [English]

 • Saeed Ebrahimi 1
 • Mohsen Esmaeili 2
چکیده [English]

The renowned Jurists as well as the contemporary law makers consider insanity as a factor of the dissolution of marriage contract. They have their say on account of documents and sayings as a reason for the flaw and hypocracy in marriage contract.
Therefore it is essential to give it a careful consideration. With reference to some basic factors and certain condition, regarding the authenticity and validity of the contract the present article attracted heavy critics on the above mentioned documents. While adducing an argument finally it is considered necessary to define and elaborate on different kinds of insanity.
It is believed that in case of sanity and periodic insanity at the time of contract, renders the marriage void and the contract loses its legal force, but in case of periodic insanity before and after the contract, she can substanciate her claim and subsequently it will lead to the annulment of the contract. Therefore the acceptance of any of the above mentioned verdict, shall bear its legal and jurisprudential conesquences.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Marriage
 • dissolution
 • insanity
 • accuracy
 • nullification dissolution
 • marriage portion

عنوان مقاله [العربیة]

أثر الجنون فی فسخ عقد النکاح

چکیده [العربیة]

یعتبر مشاهیر فقهاء الإمامیة و رجال القانون المعاصرون أنّ الجنون المطلق من أحد أسباب فسخ عقد النکاح، باستنادهم إلی مضامین مجموعة من الأحادیث و الروایات المعتبرة و الواردة فی فصول العیوب و التدلیس من باب النکاح.
إنّ المؤلف فی هذه المقالة بعد الإشاره الی بعض النقاط الأساسیة فی باب أرکان صحة العقود و شروطها یتناول نقد المستندات المذکوره و دراستها، إلی جانب دراسة العقود و جرح بعض الأدلة المذکورة. و فی النهایة یری المؤلف لزوم الفصل بین أقسام الجنون و یعتقد لو کان الجنون الدائم أو الجنون الدوری متزامناً مع وقت وقوع العقد فیجب قبول فسخ عقد النکاح، و عندما یکون الجنون الدوری قبل العقد أو بعده فیجب إثبات حق الفسخ. و قبول کلّ من الأحکام المشار إلیها سیؤدّی إلی نتائج شرعیة و فقهیة و حقوقیة خاصة به.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

 • النکاح
 • فسخ
 • جنون
 • صحة
 • بطلان
 • انحلال
 • مهر المثل