اثر نشوز زوج، در طلاق به در خواست زوجه، از منظر فقه و حقوق

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 سطح 3 حوزه، رشته حقوق خصوصی

چکیده

در مباحث مربوط به حقوق خانواده، حق طلاق برای زنان یکی از پرسش‏های اساسی است. در مقاله پیش‏رو، اثر نشوز زوج در جواز درخواست طلاق توسط زوجه از دیدگاه مذاهب فقهی مورد بررسی قرار می‏گیرد و دیدگاه قانون‏گذار نیز در این زمینه تبیین می‏شود. مشهور فقهای امامیه معتقدند تفریق زوجین در اثر عدم انفاق زوج جایز نیست؛ اما مذاهب اهل سنت، به غیر از حنفیه، معتقدند عدم پرداخت نفقه از طرف زوج، می‏تواند مجوز انحلال نکاح باشد. قانون مدنی نیز در ماده 1129، تنها نشوز زوج از انجام وظایف مالی را مسوغ درخواست طلاق به وسیله زوجه دانسته است؛ نویسنده در مقاله حاضر به این نتیجه پژوهشی می‏رسد که دامنه امر به سایر موارد نشوز زوج نیز گسترش می‏یابد و زوجه می‏تواند در صورت نشوز زوج از انجام وظایف غیر مالی نیز از دادگاه درخواست طلاق کند. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of the Husband’s Refusal to Do His Martial Duties on the Wife's Petition for a Divorce from the Standpoint of Jurisprudence and Law

نویسندگان [English]

  • Seyyedali Ghazvini 1
  • Soheil Gheshlaghi 2
1 Assistant Professor of Farabi College of Law, University of Tehran
2 Level 3 Field, Private Law, Judge of the Tabriz Public Prosecutor's Office
چکیده [English]

In family related issues, having the right to divorce is one of the main questions. In this paper, the effect of refusing to do one’s marital duties in the issuing of the divorce permit by the court is studied from different standpoints of the Jurisprudence. The standpoint of law is considered and explained. Famous Imamiyeh experts (Fogaha) believe that the separation of the parties in marriage is not permitted because of wife's lack of intention to do her duties; but other Sunni religions except Hanafiyeh, believe that not paying the maintenance amount by the husband can dissolve the marriage. In Article 1129 of the Civil Code it states that the husband's refusal to pay the maintenance expenses can lead to the cancelation of the marriage by the wife. The authors of the present paper attempt to mention that the range of this issue of refusal can be developed to other issues and the wife can take measures to request a divorce because refuses to do his non-financial duties. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Refusal to do marital duties
  • divorce according to the wife’s request
  • the wife's maintenance expenses
  • social manners
  • financial duties
  • non-financial duties