بررسی حدود اختیار زوج در طلاق خلع

نویسنده

استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

چکیده

در نظام حقوقی اسلام و جمهوری اسلامی ایران، طلاق با اراده انشائی زوج واقع می‌گردد و اگر زوج نخواهد طلاق دهد، راهی برای انحلال ارادی نکاح وجود ندارد؛ مگر در صورت نشوز زوج به لحاظ ترک انفاق یا حرج زوجه که زوج مجبور به طلاق می‌گردد. از نظر مشهور فقهای امامیه، خَلع بر زوج واجب نیست و از این‌رو، با فرض اثبات کراهت زوجه و تحقق بذل، نمی‌توان زوج را به طلاق مجبور کرد. نفی وجوب خَلع بر زوج و عدم امکان اجبار وی بر طلاق، به لحاظ حقوقی موجب مشکلاتی می‌گردد. مدعای نگارنده این است که هر گاه کراهت زوجه شدید باشد، از نظر فقه اسلامی و حقوق داخلی جمهوری اسلامی ایران، امکان اجبار زوج به طلاق وجود دارد. به دلیل اهمیت مسأله و تأثیر آن بر حقوق خانواده و زنان، این نظریه‌ از منظر فقهی و حقوقی بررسی و ارزیابی می‏شود و مستندات امر و استدلال‏های مربوط به آن مورد بحث قرار می‏گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Study on the Rights of a Husband in Khula (Divorce at the Wife's Instigation)

نویسنده [English]

  • Farajollah Hedayatniya