وضعیت فقهی حقوقی اختلاف زوجین در اثاثیه منزل

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه مازندران

3 دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه مازندران

چکیده

یکی از مهمترین مباحث در روابط مالی میان زن و شوهر ، مالکیت آنان بر اثاثیه منزل است. در جریان زندگی مشترک، زوجین بر اموال واقع در منزل خود، تصرفی مشترک دارند که ناشی از اقامت آنان در منزل واحد است و تشخیص مالک و تعیین تکلیف ملکیت اموال را با مشکل رو به رو می‎سازد. مسأله مهم که مقاله حاضر نیز به آن می‎پردازد، این است که در صورت اختلاف زوجین بر اثاث منزل، این اموال متعلق به کدام یک از آن‎ها خواهد بود؟ نظرات مختلفی پیرامون این موضوع از ناحیه فقها و نویسندگان حقوقی ارائه شده است؛ به نظر می‎رسد ریشه تفاوت آرا، در اخبار وارده و برداشت‏های گوناگون از قاعده «ید» و عرف‎های محلی باشد. این پژوهش با توجه به نظر مشهور فقهای امامیه، قوانین موضوعه و عرف موجود در جامعه، به این نتیجه می‏رسد که در مسأله نزاع زوجین در اثات منزل، باید در مورد اموال مورد استفاده اختصاصی هر یک از آن‏ها حکم به مالکیت آن‏ها کرد و در خصوص اموال مشترک ابتدا به عرف جامعه در مورد جهیز زن توجه نمود و در نبود عرف، حکم به تساوی زوجین در مالکیت کرد.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Islamic Jurisprudential and Legal Analysis of a Married Couple’s Disagreement over Home Furnishings

نویسندگان [English]

  • homayun mafi 1
  • somayeh zohori 2
  • Mohammad farzanegan 3
چکیده [English]

One of the most important discussions in financial relations between the husband and the wife is their ownership of home furnishings. In the course of married life, the couple possess the property placed in their home and this common possession arises fromtheir dwelling in single house. Thus, the couple faces problems when discerning of owner and determining the ownership of property. The important issue that the present article also addresses is that in case of a couple’s disagreement over home furnishings to whom does these furnishings belong? Different views have been expressed by Islamic jurists and legal scholars concerning this issue. It seems that the root of these differences in their views are to be searched in entered news and different understanding of possession rule and local usage. This research with due attention to the famous Islamic jurists, opinion, statute and existing usage in the community draw conclusion that in the issue of couple dispute on the furniture one should judge the ownership of each of them regarding the private use of property and concerning the common property the concentration first should be paid to the community usage on the dowry of women and in absence of usage one should judge the equality of couple in ownership.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Home Furnishings
  • Property
  • Dowry
  • couple dispute
  • Ownership