موضوعات = دادرسی در امور خانواده
آیین دادرسی دعاوی خانوادگی با تأکید بر قانون حمایت خانواده مصوب 1391

دوره 25، شماره 73، آبان 1399، صفحه 184-153

10.30497/flj.2021.240346.1619

محمد حسین تقی‌پور درزی نقیبی؛ حمید ابهری؛ حسن حسینی مقدم


نقش دلایل ژنتیکی در دعاوی اثبات نسب

دوره 21، شماره 65، دی 1395، صفحه 55-81

10.30497/flj.2022.62032

پرویز عامری؛ هاجر یاسینی نیا


نقش دلایل ‍ژنتیکی در دعاوی نفی نسب

دوره 20، شماره 62، خرداد 1394، صفحه 29-52

10.30497/flj.2015.52075

پرویز عامری؛ هاجر یاسینی نیا


دادگاه خانواده در نظام قضایی ایران

دوره 13، شماره 48، شهریور 1387، صفحه 106-120

10.30497/flj.2008.67996

فتح‌الله یاوری