ارتباط قوانین خانواده و رویه قضایی با آسیب‌های خانوادگی

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، وکیل دادگستری

چکیده

تحولات اجتماعی، اقتصادی و صنعتی، لاجرم دگرگونی‌هایی را در نوع نگاه افراد به زندگی، باورهای فرهنگی، آداب و رسوم پدید می‌آورد. این عوامل در کنار بیداری فرهنگی و رشد علمی اشخاص، قطعاً تغییراتی را در روابط مدنی ایشان در جامعه پدید می‌آورد و تغییر در روابط حقوقی و قوانین و مقررات را ضروری می‌نماید. حقوق خانواده و روابط زوجین یکی از مهم‌ترین حوزه‌های متأثر از این دگرگونی‌هاست که به دلیل تحول جایگاه اجتماعی زن و مرد از یک سو و پای‌بندی قانونگذار به حقوق سنتی خانواده از سوی دیگر، امروزه با چالش‌های سختی روبروست. آثار گذر از راه صعب‌العبور قانون که زن و شوهر، هنگام بروز اختلاف  آن را طی می‌نمایند، نه تنها ایشان. بلکه جامعه را نیز متأثر می‌سازد. مطالعه جامعه‌شناختی نهادهای حقوق خانواده، افق دید ما را به روی آسیب‌های اجتماعی بازتر می‌کند و می‌تواند مقدمه‌ای برای کاهش آثار این آسیب‌ها باشد.
با این هدف، مقاله حاضر تأثیر قوانین مرتبط با خانواده را بر آسیب‌های خانوادگی و مآلاً اجتماعی بررسی می‌کند و با ترسیم چشم‌انداز جامعه‌شناختی مقررات طلاق، مهریه، ضمانت اجراهای تعهدات زوج، تأمین اجتماعی زنان مطلقه و کودکان طلاق و نیز رویه قضایی موجود در این حوزه، پیشنهادهایی قانونی جهت بهبود وضع موجود و کاهش آسیب‌های خانوادگی ارائه می‌دهد. این پیشنهادها البته قابل نقد و بررسی بیشتر در حوزه فقه و حقوق است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Relation of Family Law and Judiciary Procedure with Respect to Family Crisis

نویسنده [English]

 • Homma DaVoodi
Assistamt Proffessor Azad University
چکیده [English]

Social, conomic and industrial revolution have influenced people's view about life, their religious beliefs and traditions These factors along with cultural awareness and man's scientific advancement have caused some changes in people's civil relationship in society.  It is therefore necessary to institute some changes in laws and legal relations. n the one hand family law and especially the relationship between the couples or spouse is among those which have been affected by revolutionary changes in men and women's status in society  and on the other hand the legislative bounds to traditional family  law has created some problems. The hardship that a spouse has to go through during a case involving matrimonial disputes is a matter of concern for the families and socities. he sociological study of institutions of family law provides us with more insight in relation to family crisis in society.
In this article keeping in mind the complications of family law in relation to family and social crisis are addressed. While  the sociological outlook of divorce law, marriage portion and judiciary procedure, some legal recommendations are offered to modify the present laws in order to decrease family crisis and to provide social welfare for divorced women and children. In fact these suggestions can be analysed and criticized from a legal and jurisprudential point of view.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Family
 • pathology
 • Divorce
 • marriage portion
 • providing social welfare for divorced women and children

عنوان مقاله [العربیة]

علاقه قوانین الأسرة و المنهج القضائی بالأضرار التی تصیب الأسرة

چکیده [العربیة]

مما لا شک فیه أن التطورات الإجتماعیة و الاقتصادیة و الصناعیة تغیّر نظرة الانسان و رؤیته للحیاة و ثقافته و تقالیده. و هذه الأمور إضافة الى الوعی الثقافی للإنسان و رقیه العلمی تحدث ـ بدون أی شک تغییرات فی علاقاته المدنیة فی المجتمع بحیث تجعل التغییر فی العلاقات الحقوقیة و القانونیة أمراً ضروریاً لامناص فیه.
و تجدر الإشارة الى أن حقوق الأسرة و العلاقات الزوجیة قد تأثرتا أکثر من غیرهما بهذه التغییرات و التطورات و ذلک بسبب تطور المکانة الإجتماعیة للمرأة و الرجل من جهة و التزام المقنن بالحقوق التقلیدیه للأسرة من جهة أخرى؛ من هنا نلاحظ أنّ هاتین المسألتین تواجهان حالیاً أصعب و أعتى التحدیات. و المسیر القانونی الصعب الذی ینبغی أن یمرّ به الرجل و المرأة عند بروز النزاع لا یترک تأثیره على الأسرة فحسب و إنما على المجتمع بأسره. من هنا فان دراسة المؤسسات الحقوقیة للأسرة من وجهة نظر علم الاجتماع تفتح أمامنا آفاق واسعة لمعرفة الأضرار الاجتماعیة، الناجمة عن هذا الامر.
و من هذا المنطق تدرس هذه المقالة تأثیر القوانین المتعلقة بالأسرة على الأسرة و بالنتیجة على المجتمع، و من ثم ترسم آفاقاً مبنیة على علم الاجتماع حول قوانین الطلاق، الصداق، الضمان التنفیذی لالتزامات الزوج، التأمین الاجتماعی للمرأة المطلقة و الأطفال، و کذلک حول المنهج و الاسلوب القضائی الموجود فی هذا المجال. و تقدم اقتراحات قانونیة من أجل تحسین الوضع الراهن و الحد من مشاکل الأسرة و ما تتعرض إلیه من أضرار. طبعاً من الأفضل أن یتمّ دراسة و نقد هذه المقترحات من وجهة نظر الفقه و القانون.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

 • الأسرة
 • الباثالوجیا
 • الطلاق
 • الصداق
 • عدم التزام الزوج
 • التأمین الاجتماعی للمرأة المطلقة
 • أطفال الطلاق