کلیدواژه‌ها = نفقه
مطالعه‌ فقهی ـ حقوقی اذن زوج در اعمال جراحی زیبایی زوجه

دوره 22، شماره 67، دی 1396، صفحه 31-56

10.30497/flj.2017.67803

حمیدرضا صالحی؛ نرگس باقری مطلق


معیار نفقه زوجه

دوره 21، شماره 65، دی 1395، صفحه 131-147

10.30497/flj.2022.62027

قدرت اله نیازی؛ علی رمضانی


نقش عرف در حقوق همسران

دوره 15، شماره 52، شهریور 1389، صفحه 89-108

10.30497/flj.2010.39995

مریم ابن تراب


گستره کاربرد قاعده عسروحرج در نظام حقوقی خانواده

دوره 13، شماره 49، اسفند 1387، صفحه 5-25

10.30497/flj.2009.67914

فائزه عظیم‌زاده اردبیلی


مبانی فقهی نفقه و هزینه دارو و درمان

دوره 13، شماره 48، شهریور 1387، صفحه 28-42

10.30497/flj.2008.67943

دکتر مریم ابن تراب