کلیدواژه‌ها = مهریه
بررسی صحت مهریه ی نامتعارف و چالشِ به ارث رسیدن حق مطالبه‌ی آن.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1402

10.30497/flj.2024.245717.1982

محمد رضا حمیدی؛ زهره حاجیان فروشانی


بررسی حقوق مالی زن و مرد در پرتو فقه پویا

دوره 28، شماره 79، مهر 1402، صفحه 295-327

10.30497/flj.2023.243636.1830

خلیل اله احمدوند؛ لیلا آزادمنش


وا‌کاوی شرایط مهر و پرداخت آن به نرخ روز در حقوق ایران و مصر

دوره 26، شماره 75، آبان 1400، صفحه 271-297

10.30497/flj.2022.241611.1698

حسین جمالان؛ فاطمه رجایی؛ علی اکبر حکم آبادی