دوره و شماره: دوره 18، شماره 58، شهریور 1392، صفحه 1-195 
بررسی فقهی و راهکارهای کاهش مهریه

صفحه 157-186

10.30497/flj.2013.40821

سید محمد جواد وزیری فرد؛ فاطمه فلاح تفتی