کلیدواژه‌ها = تمکین
مطالعه‌ فقهی ـ حقوقی اذن زوج در اعمال جراحی زیبایی زوجه

دوره 22، شماره 67، دی 1396، صفحه 31-56

10.30497/flj.2017.67803

حمیدرضا صالحی؛ نرگس باقری مطلق


بازخوانی ادله فقهی حق امتناع زوجه

دوره 22، شماره 67، دی 1396، صفحه 127-142

10.30497/flj.2017.67475

اعظم غیاثی ثانی


معیار نفقه زوجه

دوره 21، شماره 65، دی 1395، صفحه 131-147

10.30497/flj.2022.62027

قدرت اله نیازی؛ علی رمضانی


حق حبس در نظام حقوقی خانواده در اسلام

دوره 16، شماره 54، شهریور 1390، صفحه 5-27

10.30497/flj.2011.39745

فائزه عظیم زاده اردبیلی